Mobilní televize by do roku 2011 mohla představovat trh s hodnotou až 20 miliard EUR a dostat se k přibližně 500 miliónům zákazníků po celém světě, soudí analytici.

„Aby se mobilní televize mohla v Evropě rozvinout, musí nejdříve panovat jistota ohledně této technologie. Proto jsem ráda, že dnešním rozhodnutím EU schvaluje normu DVB-H, kterou upřednostňuje u pozemního mobilního vysílání,“ řekla evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Další kroky v provádění strategie EU v mobilním vysílání budou zahrnovat pokyny k systémům oprávnění, jakož i podpoře systémů správy práv, založených – jako je tomu u DVB-H – na otevřených normách.“

Přijetí DVB-H v celé EU zajistí provozovatelům nezbytnou jistotu pro zahájení služeb mobilní televize v EU v masovém měřítku. "Z evropské společné normy budou mít prospěch rovněž spotřebitelé, kteří budou moci sledovat televizi na svých telefonech nebo mobilních zařízeních kdekoli v Evropě," uvedli představitelé EU.

Podporu DVB-H přivítají i třetí země

Poté, co bude rozhodnutí Komise zveřejněno v seznamu norem EU v Úředním věstníku EU, budou členské státy povinny podporovat používání DVB-H. Tato podpora pro skupinu norem DVB je podle EU také důležitým signálem pro třetí země, které se chystají přijmout rozhodnutí o technologii pro digitální a mobilní vysílání s použitím DVB-T, DVB-H a DVB-SH.

V současnosti je DVB-H v EU nejvíce používanou normou pro mobilní televizi. DVB-H je nyní ve fázi mezi zkouškami a uvedením na trh v 16 zemích. Obchodní služby DVB-H jsou již dostupné v Itálii a zahájení jejich poskytování se očekává v tomto roce zejména ve Finsku, Rakousku, Francii, Švýcarsku a Španělsku.

Systém mobilní televize je oblíbený v kolébce technologických hraček - Japonsku. Tam jej využívá asi pětina populace, kolem 20 miliónů lidí.