V celosvětovém kontextu ztrácejí evropští dodavatelé IT vůči zámořským rivalům konkurenceschopnost, a to zejména na mimoevropských trzích. Na evropském trhu je jejich situace o něco příznivější. Manažeři evropských podniků zodpovědní za IT podle KPMG totiž dávají přednost nákupům technologií od zdejších dodavatelů.

Pokud by evropské firmy chtěly více pronikat na zámořské trhy, musí především zlepšit svoji cenovou konkurenceschopnost, konstatuje výzkum.

Pro evropské dodavatele IT mají odborníci dobrou a špatnou zprávu. Ta horší je, že trh informačních technologií poroste v příštích dvou letech jen mírně. Podle odhadů se loni hrubý domácí produkt v Evropě zvýšil jen o 2,6 procent, což do značné míry limituje i růst trhu IT. Výdaje firem na IT se loni zvýšily podle odhadu společnosti IDC o 4,1 procento, tedy méně než v roce předcházejícím. Letos výdaje podniků do informačních technologií vzrostou o 5,3 procenta.

Dobrá zpráva je, že nejvíce se budou nakupovat služby, mobilní technologie a podnikový software, což jsou segmenty, ve kterých mají evropští dodavatelé stále velmi silnou pozici. Průzkum ukázal, že 51 procent firem hodlá nakupovat služby IT a 44 procenta zase mobilní technologie a firemní software od evropských dodavatelů.

Celkem se mají výdaje do IT v Evropě v příštích dvou letech zvýšit. Větší investice než dosud předpokládá ve svých firmách 53 procenta dotázaných manažerů, dalších 17 procent předpokládá udržení jejich výše na dosavadní úrovni. O snížení investic uvažuje asi třetina dotázaných.

"Cenová konkurenceschopnost evropských dodavatelů je slabá," tvrdí 40 procent IT manažerů. Je to o téměř deset procent více než před dvěma lety.