Hlavní obsah
Lidé, kteří závěť sepsali, nebo ji teprve sepíší, musí zvážit, zda umožní, aby si dědici dohodou jinak rozdělili majetek, či jim to nedovolí. Ilustrační foto. Foto: Petr Hloušek, Právo

Závěť podle nových pravidel dědění lze sepsat už nyní

Nový občanský zákoník (NOZ) má sice nabýt účinnosti až 1. ledna 2014, ale o nových pravidlech pro dědění je důležité vědět už nyní. Zvláště se to týká lidí, kteří již v minulosti pořídili závěť, nebo se na sepsání závěti chystají. Tyto situace upravují přechodná ustanovení NOZ.

Lidé, kteří závěť sepsali, nebo ji teprve sepíší, musí zvážit, zda umožní, aby si dědici dohodou jinak rozdělili majetek, či jim to nedovolí. Ilustrační foto. Foto: Petr Hloušek, Právo
Závěť podle nových pravidel dědění lze sepsat už nyní

Lidé, kteří již závěť mají  

Lidé, kteří závěť již v minulosti pořídili, nemusí mít z nových pravidel dědění žádné obavy. Jejich závěť bude nadále platná i po 1. lednu 2014. Svou závěť tedy nemusí kvůli NOZ v zásadě měnit. Přesto tu je jeden zádrhel, pro který může být změna stávající závěti nutná. Týká se toho, zda si zůstavitel přeje, aby se podle závěti dědilo zcela striktně dle jeho vůle, nebo aby se dědicové mohli dohodnout i jinak, než zůstavitel uvedl v závěti.

Dnes je totiž situace taková, že i když zůstavitel zanechá závěť, mohou se dědicové dohodnout o rozdělení majetku jakkoli, tedy i zcela odlišně, než si přál zůstavitel. To už po účinnosti nového zákoníku automaticky platit nebude. Bude to možné jen tehdy, pokud zůstavitel v závěti výslovně připustí dohodu dědiců o jiném rozdělení majetku.

Pokud by tedy zůstavitel v závěti dohodu dědiců výslovně nepřipustil a zemřel po 1. lednu 2014, bude to mít ten důsledek, že dědicové dostanou majetek přesně podle jeho přání.

Pokud by si chtěli majetek přerozdělit jinak, mohli by to udělat až po nabytí dědictví. To ovšem znamená značné komplikace, zejména u převodu nemovitého majetku, s čímž by byly spojené nemalé finanční náklady.

Lidé, kteří teprve chtějí závěť pořídit 

Lidé, kteří chtějí nyní teprve pořídit závěť, mají v podstatě dvě cesty. Buď pořídit dvě závěti – jednu do účinnosti NOZ a druhou pro dobu po jeho účinnosti, nebo sepsat nyní jen jednu závěť. Ve většině případů bude zřejmě jednodušší spíše druhá cesta, tedy jedna závěť.

Už dnes může být závěť sepsána s využitím všech nových možností, které dává nový občanský zákoník, přestože ještě není účinný.

Jde o to, že už dnes může být závěť sepsána s využitím všech nových možností, které dává nový občanský zákoník, přestože ještě není účinný. Zůstavitel si ale musí být vědom, že když zemře do účinnosti nového zákoníku, závěť sice zůstane platná, ale k ustanovením závěti vycházejícím z NOZ, která by odporovala dnešní právní úpravě, nebude možné přihlédnout.

Příklad: Pan Vokurka by rád dal v závěti příkaz, že jeho syn, kterému odkáže rodinný dům, ho po jeho smrti opraví. Tento příkaz, stejně jako jiná vedlejší ujednání podle NOZ, může dát do závěti už nyní.

Pokud ale zemře do účinnosti NOZ, tak závěť sice bude platná, ale synovi nevznikne ze závěti povinnost dům opravit.

Podle současného občanského zákoníku totiž žádné příkazy či podmínky zůstavitele nejsou pro dědice právně závazné. Tato povinnost mu vznikne, pokud otec zemře až po účinnosti NOZ.

Závěť po novu raději u odborníka 

Lidé, kteří chtějí sepsat závět s využitím nových možností NOZ, sice i nadále mohou závěť sepsat sami, ale nelze to rozhodně doporučit.

Nová úprava je natolik složitá, že je lepší to svěřit odborníkovi – notáři. Ten podle rodinné situace může poradit, jak to udělat, případně navrhnout i jiné varianty. Zůstavitel pak bude mít stoprocentní jistotu, že neudělal žádnou chybu.

„Nejsou to často jednoduché věci. Pořizovatel závěti například sice může podle nové úpravy odložit dědění svého potomka do určitého věku, ale současně musí vyřešit, kdo do té doby nabude majetku a bude o něj pečovat,“ řekl Právu před časem prezident Notářské komory ČR Martin Foukal.

Notář se také pořizovatele závěti mimo jiné dotáže, zda v závěti výslovně připustí, aby se dědici o majetku případně dohodli i jinak, či zda tuto možnost nepřipustí a upozorní ho současně na možné důsledky tohoto kroku.

Smlouva o zřeknutí se dědictví již bude možná 

I potenciální budoucí dědicové mohou už nyní využít NOZ. Jde o možnost zcela nebo zčásti se zřeknout dědictví ještě za života zůstavitele, a to na základě smlouvy s ním uzavřené formou notářského zápisu. Dosud to možné není. Podle současného zákoníku lze sice odmítnout dědictví, ale až po smrti zůstavitele.

Institut zřeknutí se dědictví může být výhodný pro řešení situace v mnoha rodinách, kdy rodiče chtějí ještě za svého života rozdělit spravedlivě majetek mezi děti. 
Když dnes některé dítě dostalo od rodičů za jejich života majetek, například dům, a druhé dítě nic, v dědickém řízení se to řešilo zápočtem majetku, což vyvolávalo často komplikace.

Podle NOZ se může potomek, který dostal za života rodičů dům, zcela či zčásti zřeknout dědictví, které tak připadne ostatním dědicům. 
I smlouva o zřeknutí majetku však bude platná jen tehdy, pokud zůstavitel zemře až po účinnosti NOZ.

Kdo bude pořizovat závěť už s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku, by ovšem také měl počítat s variantou, že může být posunuta jeho účinnost.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků