Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Vyúčtování za teplo a vodu se může nyní zpozdit

V sérii vládních opatření zatím trochu zapadlo kabinetem schválené prodloužení lhůt pro doručení vyúčtování v domě s byty podle zákona o službách

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Vyúčtování za teplo a vodu se může nyní zpozdit

Vyúčtování by mělo být podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) hotové do konce dubna.

„Což je teď samozřejmě velmi problematické, protože odečty tepla, teplé vody v mnohých bytech dálkově nelze udělat, proto je odloženo vyúčtování o čtyři měsíce až do 31. srpna 2020,“ řekla. Finanční narovnání související s tímto vyúčtováním je prodlouženo do konce dubna 2021.

Ve většině společenství vlastníků bytových jednotek již vyúčtování proběhlo a správcovské firmy to už jen administrují.

Odečty tepla nebo teplé vody v mnohých bytech dálkově nelze udělat
Klára Dostálová

„Jde o to, že se prodlužuje lhůta pronajímatelům pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech. Důvodem je předpoklad, že řada dodavatelů služeb nebude schopna dodat včas potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, čímž by mohlo dojít k překročení lhůt pro vypořádání přeplatků a nedoplatků, které je podle zákona o službách poměrně značně sankcionováno,“ sdělila Právu k návrhu mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Vároši. Upozornila na to, že návrh zákona neruší povinnost hradit služby.

Námitky do 30 dnů

Někteří lidé již vyúčtování za loňský rok mají v ruce. „Vyúčtování za služby jsme dostali již počátkem dubna,“ potvrdila Právu Jana, nájemnice pražského magistrátního bytu.

V daném domě proběhly odečty spotřebované vody i tepla dálkově již v první polovině ledna. Nic tedy nebránilo jak firmě, která odečty prováděla, tak správcovské firmě, která pro majitele dům spravuje, nájemníkům vyúčtování v zákonné době čtyř měsíců od konce zúčtovacího období doručit.

Každý, kdo vyúčtování obdrží, má zákonné právo nahlédnout do podkladů k vyúčtování, může si také vyžádat doložení nákladů týkajících se jednotlivých služeb a požadovat vysvětlení, jestliže něčemu ve vyúčtování nerozumí. Jeho právem je i pořízení kopie všech podkladů.

V případě, že bude mít proti provedenému vyúčtování jakékoliv námitky, musí je podat do 30 dnů od doby doručení daného vyúčtování. Poskytovatel má též 30denní lhůtu na jejich vyřízení.

Podle zákona má příjemce služeb právo v případě, že se vyúčtování či vyřízení jeho námitek zpozdí, požadovat po tom, kdo služby zajišťuje, pokutu maximálně ve výši 50 korun za každý den zpoždění.

Spotřebitelská organizace dTest však upozorňuje, že nárok na pokutu nevzniká v případě, že pronajímatel sám obdržel vyúčtování nebo podklady k němu se zpožděním, a nemohl tak včas nájemci předložit vyúčtování nebo vyřídit námitky.

Například některé vodárny již oznámily, že odečty budou provedeny později nebo na dálku, což může ovlivnit včasné provedení vyúčtování. Ovšem jakmile poskytovatel příslušné podklady obdrží, musí postupovat co nejrychleji.
V každém případě je ale třeba mít na paměti, že podání reklamace nikoho nezbavuje povinnosti zaplatit nedoplatky na službách. Pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, případně dojde k dohodě, bude neoprávněně fakturovaná částka vrácena zpět.

Vyúčtování dodávek energií

Zvláštní pravidla platí pro vyúčtování dodávek elektřiny a plynu, které se řídí zákonem i smlouvou o dodávkách energií. Vyúčtování se provádí na základě odečtů, které zajišťuje distributor, nikoliv dodavatel energií, a to v různé dny. Proto vyúčtování nechodí všem stejně.

Vzhledem k současné situaci vyvolané pandemií nemoci Covid-19 byly některé odečty odloženy, vyúčtování se proto může letos zpozdit.

Pochopitelně spotřebitel má právo i na reklamaci vyúčtování dodávek energií. Dodavatel plynu či elektřiny pak musí danou reklamaci vyřídit do 15 dní. V případě, že ji uzná za oprávněnou, musí vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů. Pokud by ji ale nedodržel, vzniká odběrateli u elektřiny právo na náhradu 600 Kč za každý den zpoždění, nejvýše však 24 tisíc korun. U plynu se jedná o náhradu 750 korun za každý den prodlení, maximálně však 7500 korun.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků