Hlavní obsah
Ilustrační foto

Finanční poradna: Kdy vzniká nárok na vdovský důchod

V důchodovém zabezpečení došlo k řadě úprav, které oproti úpravě platné v minulosti znevýhodňují vdovy s velkým věkovým rozdílem mezi manžely. Jaká jsou pravidla vyplácení vdovských důchodů řeší redakce ve spolupráci s právníkem Janem Dubenským.

Ilustrační foto
Finanční poradna: Kdy vzniká nárok na vdovský důchod

Na redakci se obrátila čtenářka, kterou by zajímalo, jak je to s vdovským důchodem po manželovi, který je o mnoho let starší.

„Mám o 18 let staršího muže, který je otcem mého dosud nezletilého syna. Manžel je již rok na penzi, mě čeká ještě řada let, než se starobního důchodu dočkám. Zajímalo by mě, zda budu brát po svém manželovi v případě jeho úmrtí vdovský důchod až do smrti,” napsala paní Alena z Mělníka.

Právník: Podmínky jsou nyní přísnější

„V důchodovém zabezpečení došlo k řadě úprav, které v případě, o kterém se čtenářka zmiňuje, situaci pro budoucí vdovy s velkým věkovým rozdílem mezi manžely oproti úpravě platné v minulosti znevýhodňují,” uvedl Dubenský.

Celou problematiku upravuje zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve vymezení podmínek nároku na vdovský důchod, ale i na vdovecký důchod v případě mužů, stanoví obecné zásady nároku na tento důchod. Jedná se tedy o pravidla pro přidělení vdovského/vdoveckého důchodu pro případ, kdy zemřelý pobíral starobní důchod nebo splňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Součástí zákona jsou pochopitelně i konkrétní podmínky poskytnutí vdovského, resp. vdoveckého důchodu.

Všem nejdřív na rok

„V ustanovení § 50 citovaného zákona je uvedeno, že vdovský důchod se poskytuje bez rozdílu všem po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na tento důchod jen tehdy, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě. Což je dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost,” uvedl Dubenský.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Péče o dítě

Dalším případem je péče vdovy o dítě, které je závislé na péči jiné osoby od II. do IV. stupně závislosti či péče o rodiče vdovy nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby od II. do IV. stupně závislosti.

„Pokud jde o případ paní Aleny, ze zákona vyplývá, že vdova má nárok po uplynutí jednoho roku, nesplňuje-li zákonem dané podmínky péče o jiné osoby, na vdovský důchod, dosáhla-li alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený v zákoně pro muže stejného data narození,” doplnil Dubenský.

Zákon však stanoví, že nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže by žena této věkové hranice dosáhla do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Stejně tak by žena měla nárok na vdovský důchod, pokud by v této době byly nově splněny některé z podmínek, tedy vymezená péče o dítě nebo invalidita uvedeného stupně. „Není třeba zvlášť připomínat, že nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství,” dodal Dubenský.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků