Hlavní obsah
Za neplacení nájemného a služeb můžete dostat i okamžitou výpověď nájemní smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Co všechno čeká neplatiče nájemného

Platit nájemné spolu s náklady za služby je základní povinností nájemce bytu. Pokud ji porušíte, nečeká vás jen výpověď z bytu, jak se mnozí lidé domnívají, hrozí vám například úrok a poplatek z prodlení či okamžitá výpověď nájemní smlouvy.

Za neplacení nájemného a služeb můžete dostat i okamžitou výpověď nájemní smlouvy. Foto: Profimedia.cz
Co všechno čeká neplatiče nájemného

Ve spolupráci s dTestem jsme pro vás připravili přehled toho, co s sebou neplacení nájemného přináší.

V den splatnosti peníze na účtu

Zákon obecně stanoví, že nájemné se platí měsíc předem, nejpozději však do pátého dne v měsíci. Nicméně přednost má termín, který si nájemce s pronajímatelem dohodne ve smlouvě.

Počítejte ale s tím, že ve skutečnosti je nájemné uhrazené až tehdy, kdy peníze obdrží pronajímatel. Pokud platíte bezhotovostně a datum splatnosti si dohodnete na každého patnáctého v měsíci, znamená to, že v tento den už musí mít pronajímatel peníze připsané na svém účtu. Ne, že teprve patnáctého zadáte příkaz k platbě.

Právo pronajímatele na úrok z prodlení

Pokud neplatíte nájemné včas, dostáváte se jakožto dlužník do prodlení s plněním svých povinností. Pronajímatel má tak právo účtovat vám úrok z prodlení.

„Výše tohoto úroku se vypočte součtem repo sazby stanovené Českou národní bankou a osmi procentních bodů. Úrok v současné době tedy činí 8,05 procent z dlužné částky. Je sice počítán ročně, avšak naskakuje každým uplynulým dnem, o který jste se zpozdili s platbou,” uvedl pro Právo vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Poplatek z prodlení za nezaplacené služby

Vedle úroku z prodlení vám hrozí i poplatek z prodlení, pokud nezaplatíte náklady služeb spojených s užíváním bytu (například dodávky vody, tepla, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě) ani do pěti dnů po jejich splatnosti.

Poplatek z prodlení činí za každý den prodlení jedno promile dlužné částky, nejméně však 10  korun za každý i započatý měsíc prodlení.

Záleží jen na pronajímateli, zda po vás vůbec bude úrok, případně poplatek požadovat. Je to jeho právo, nikoli povinnost. Sice nejde o příliš vysoké částky, ale čím déle nájemné dlužíte, tím více nakonec zaplatíte.

Pozor na okamžitou výpověď nájemní smlouvy

Pokud nebudete nájem platit dlouhodobě, hrozí vám i výpověď nájemní smlouvy.

„Zákon dokonce poskytuje pronajímateli právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, někdy označované jako okamžitá výpověď. Ta se odlišuje od běžné výpovědi právě tím, že nájem skončí doručením výpovědi, aniž by musela uplynout tříměsíční výpovědní doba, na kterou jsme všichni zvyklí,” upozornil Lukáš Zelený.

Okamžitá výpověď přichází v úvahu jen pro zvlášť závažné porušení povinností nájemcem. V každém případě vás ale pronajímatel musí předem vyzvat k doplacení dlužného nájemného.

Běžně však neplacení nájemného až tak závažným porušením smlouvy není. Pokud tedy kvůli němu dostanete výpověď, poběží vám výpovědní doba v délce tří měsíců od začátku měsíce, který následuje po doručení výpovědi.

Neplacení nájemného je důvodem k okamžité výpovědi nájemní smlouvy, pokud nájemce nezaplatil nájem a služby za dobu alespoň tří měsíců.

„To je ale třeba vykládat tak, že se nejedná o časový úsek, avšak o stanovení výše dlužné částky, kterou je třeba překročit. Pro podání výpovědi tedy nestačí, pokud jste po tři měsíce uhradili nájem pouze částečně a nikoli v plné výši, neboť dlužná částka nedosahuje výše tří měsíčních nájmů. Dluh zkrátka musí přesáhnout tuto hodnotu, aby pronajímatel mohl po právu vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby, což by znamenalo vaši povinnost předat byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce,” doplnil Zelený.

Pokud dlužíte na nájemném či službách, myslete i na to, že pronajímatel má právo zadržet movité věci, které v bytě máte.

Ukončením nájmu se dluh nesmaže

Výpověď nájmu a tedy ukončení nájemní smlouvy nelze v žádném případě chápat tak, že se tím dluh na nájemném maže. Maximálně skončí vaše právo byt užívat, ale dříve vzniklý dluh jste stále povinni uhradit.

„Vyhýbáním se této povinnosti se může situace jen více zkomplikovat. Pronajímatel se u soudu může domáhat svého nároku a celá částka se navýší též o náklady soudního řízení a následné exekuce,” upozornil Zelený.

Pokud se ocitnete v situaci, kdy víte, že s vysokou pravděpodobností nebudete schopni nájem zaplatit, tak hra na mrtvého brouka nic nevyřeší, ale dohoda možná ano.

Spor ohledně výše nájemného

Půjdete-li s pronajímatelem do sporu ohledně výše nájemného, podle zákona se můžete vyhnout prodlení s placením nájemného a to tak, že jednoduše uložíte částku, alespoň ve sporné výši, do notářské úschovy, o čemž také uvědomíte pronajímatele.

Tímto jste splnili vaši povinnost a spor může pokračovat bez rizika výpovědi. To platí i při nesrovnalostech ve vyúčtování služeb. Spor nelze brát jako důvod pro neplacení nájemného.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků