Sedm z deseti Čechů, jak ukázal průzkum agentury Ipsos pro společnost D.A.S., už někdy při řešení právních sporů využilo služeb právníka. V posledním roce to dokonce byla pětina oslovených.

Počet lidí, kteří mají s právními službami zkušenost, stoupá s věkem, čím starší lidé jsou, tím mají pochopitelně více příležitostí řešit své záležitosti s pomocí právníků. „Jak však ukázaly výsledky průzkumu, i u skupiny nejmladších respondentů do 26 let má tuto zkušenost více než polovina z nich,” doplnila Jitka Chizzola ze společnosti D.A.S.

Každý čtvrtý oslovený se na právníka obrátil ve chvíli, kdy potřeboval řešit spor v rodině či v případě dědického řízení. Právní služby lidé také častěji využívají při řešení sporů v zaměstnání nebo v oblasti bydlení.

Cena mnohdy na prvním místě

Cena hraje v rozhodnutí lidí, zda se na právníka při řešení nějakého sporu obrátit, nebo ne, často nejdůležitější roli. Třetina lidí se v průzkumu přiznala, že vlastně vůbec netuší, kolik si právníci účtují. Tři pětiny z těch, kteří se na právníka ještě nikdy neobrátili, tak neučinili právě kvůli obavě z vysokých nákladů.

Advokáti si účtují za své služby různě, v případě větších kauz pracují podle hodinové sazby. Ta se výrazně liší podle renomé a specializace právníka a také regionu, ve kterém působí. Zatímco v regionech si advokát vezme za hodinu práce kolem jednoho nebo dvou tisíc korun, v Praze to může být klidně i dvojnásobek.

Nejméně se v problematice cen za právní služby orientují lidé starší 55 let. Naopak největší povědomí o nich mají lidé žijící v Praze, kde jen necelá pětina lidí si cenu netroufla odhadnout. Zároveň Pražané odhadují ceny za právní služby vyšší než lidé žijící v ostatních regionech - například 30 procent z nich se domnívá, že hodina právních služeb stojí více než 2500 korun na hodinu, což v průměru za celou ČR předpokládá 20 procent dotázaných.

V posledním roce se na právníka obrátila pětina lidí.

V posledním roce se na právníka obrátila pětina lidí.

FOTO: Profimedia.cz

Dvě třetiny lidí za využití služeb právníka zaplatily částku do pěti tisíc korun. Pětinu pak právní služby vyšly na částku mezi pěti až deseti tisíci korunami. Zhruba každý šestý Čech zaplatil více než 10 tisíc korun.

Výdaje za soudní spory může snížit pojištění

S vyřešením právních sporů, stejně tak s úsporou případných nákladů za právníky může pomoci pojišťovna, pokud máte sjednáno tzv. pojištění právní ochrany. Klientům zajistí ochranu prakticky ve všech oblastech života.

Pojišťovny nabízejí pojistné produkty právní ochrany řidičů, vlastníků vozidel či nemovitostí, podnikatelů, pro případ pracovněprávních sporů apod. Rozsah poskytovaných služeb si každý klient definuje při sjednávání pojištění a v jedné smlouvě si může pojistit i více druhů. Pojistné částky mohou dosáhnout i milionu korun a výše pojistného je většinou různá podle zvoleného produktu právní ochrany, pohybuje se řádově v jednotkách stovek až tisíců korun ročně.

Příklady, kdy může pojištění právní ochrany pomoci
V klientově bytě proběhl úklid specializovanou firmou, během něhož došlo k poškrábání skříněk v kuchyňské lince. Klient škodu úklidové firmě nahlásil. Ta celou záležitost předala odpovědnostní pojišťovně, která pak danou pojistnou událost likvidovala. Pojistné plnění však výrazně krátila, proto se klient obrátil na svou pojišťovnu, která docílila na základě doložených podkladů přehodnocení původního stanoviska a klientovi poté uhradila zbývající plnění.
Klient kontaktoval svou pojišťovnu s žádostí o právní pomoc ve věci pojistné události u jiné pojišťovny, která odmítla pojistné plnění z důvodu výluky - propadlého řidičského průkazu. Pojišťovna ve všeobecných pojistných podmínkách uváděla, že je potřeba mít všechny doklady potřebné k řízení vozidla platné a v pořádku. Svůj postoj nezměnila ani po klientově odvolání. Právníci pojišťovny, na niž se klient obrátil o pomoc, klientovi poradili způsob argumentace s odkazem na konkrétní ustanovení občanského zákoníku, dle kterého bylo nutno výluku vykládat nikoli tak extenzivně, jak činila pojišťovna. Na základě této argumentace pojišťovna věc přehodnotila a pojistné plnění vyplatila.
Klient si u specializované společnosti nechal zhotovit zimní zahradu. Firma však odevzdala nekvalitní práci a klient se minimálně půl roku snažil s ní dořešit reklamaci. Obrátil se tedy s žádostí o právní pomoc na pojišťovnu, která jménem klienta vstoupila do jednání s protistranou a docílila toho, že firma vady odstranila.
Zdroj: ČSOB Pojišťovna