V Česku je registrováno 458 568 společností s ručením omezeným a akciových společností. U 57 procent z nich je majoritním vlastníkem muž, ve 29 procentech právnická osoba anebo subjekt nadpolovičního vlastníka nemá, a jen u 14 procent českých firem je majoritním vlastníkem žena.

„Vliv žen na tuzemské podnikatelské základně je stále velmi nízký. Ženy velmi často začínají podnikat z nutnosti, a tak není překvapením, že se jako majoritní majitelky prosazují výrazněji v menších firmách,“ řekla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Majoritní vlastníci českých firem
 Počet firemPodíl na celku
Majoritní vlastník žena64 99814,17 %
Majoritní vlastník muž260 88756,89 %
Ostatní*132 68328,93 %
*subjekt je zpravidla majoritně vlastněn právnickou osobou nebo nemá majoritního vlastníka (např. 50 % muž a 50 % žena)
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Největší, téměř pětinové, zastoupení žen, jako majoritních majitelek českých firem, je u subjektů s ročními tržbami do třech miliónů korun. „Čím vyšší tržby společnost vykazuje, ním nižší je zastoupení „ženských“ firem v rámci podnikatelské základny,“ dodala Štěpánová s tím, že u firem s tržbami přesahujícími jednu miliardu korun je jejich podíl, podle databází a výpočtů Bisnode, pod hranicí jednoho procenta.

Z pohledu krajského rozložení je největší podíl firem, které ovládá žena, v Karlovarském (16,9 procent) a Středočeském (15,7 procent) kraji. Majoritní vlastníci muži dominují v Pardubickém kraji (64,6 procent) a na Vysočině (62,4 procent), zatímco v hlavním městě Praze třetinu firem kontroluje jiná právnická osoba.

Srovnání nejčastějších předmětů činnosti podle pohlaví majoritního majitele
Majoritní vlastník ženaPořadíMajoritní vlastník muž
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení1.Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí2.Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Nespecializovaný velkoobchod3.Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti4.Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství5.Výstavba bytových a nebytových budov
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních6.Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Specializovaná ambulantní zdravotní péče7.Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách8.Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur9.Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Výstavba bytových a nebytových budov10.Demolice a příprava staveniště
 Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

K nejčastějším předmětům činnosti mužských i ženských firem shodně patří velkoobchod a podnikaní v oblasti nemovitostí a služeb. Ženy se pak častěji soustředí na účetnictví, audit, daňové poradenství a specializované ambulantní péče, zatímco muži preferují silniční nákladní dopravu nebo demolice
a přípravu staveniště.