Ukázal to červencový průzkum Equa bank mezi novodobými novomanželi, těmi, kteří si svatbu odbyli během 2. poloviny 20. století i těmi, kteří svatbu teprve plánují.

V 70. letech se nešetřilo

Z průzkumu vyplynulo, že ačkoli svatba patří mezi nejvýznamnější životní události, mnozí lidé na ní čím dál víc šetří. Například v 70. letech zaplatily páry za svatbu nejčastěji šestinásobek průměrného měsíčního příjmu, který v té době činil zhruba 2300 korun československých.

Průměrný plat se za uplynulých čtyřicet let zvýšil více než desetinásobně - mezi lety 2010 až 2016 dosahoval průměrné výše zhruba 25 300 korun.

V porovnání s generací svých rodičů ovšem dnešní novomanželé do svatby investují nejčastěji pouze dvojnásobek průměrné mzdy, tedy v průměru 50 400 korun. Ti, kteří svatbu teprve plánují, do ní chtějí investovat ještě méně, a to průměrně 43 400 korun.

„Stejně jako v jiných odvětvích je u investic do svateb patrný radikální propad na konci první dekády. Ekonomická krize změnila spotřebitelské chování. Od zmiňovaných sedmdesátých let totiž cena svatby rostla. Na přelomu milénia byly páry ochotny zaplatit zhruba trojnásobek průměrného měsíčního příjmu,“ uvedl Jakub Pavel z Equa bank.

Na čem novomanželé šetří

Novomanželé při svatbě nejčastěji šetří na kapele (40 procent), svatební noci (37 procent), svatební cestě (36 procent), videozáznamu (31 procent) nebo na profesionálním fotografovi (30 procent).

Kdyby mohli vrátit čas a rozhodnout se jinak, pětina z nich by na vzpomínkových materiálech nešetřila, stejný počet manželů by si dopřál i lepší svatební cestu.

Snoubenci si svatbu financují často sami

Za uplynulých čtyřicet let se také změnil způsob financování svateb. Zatímco v 70., 80. i 90. letech to byli hlavně rodiče snoubenců, kteří platili buď svatbu celou, nebo na ni významně přispěli, trendem třetího tisíciletí je nezávislost snoubenců na financích svých rodičů.

Například v posledních šesti letech si každý druhý pár platil svatbu sám, bez přispění rodičů. Téměř devět z deseti párů si svatbu financovaly z vlastních zdrojů, zbytek si na svatbu půjčil - od rodiny či v bance.