Přinášíme několik rad, jak se případným komplikacím vyhnout.

Dětské úrazy mohou udělat díru do rozpočtu

Každý z nás z platu odvádí zálohy na zdravotní pojištění. To nám v případě potřeby zaručuje základní lékařskou péči. Stačí však jedna složitější zlomenina a můžete mít o problém postaráno. Dlouhodobý úraz je nepříjemností pro každého, je neplánovaný a stejně tak nečekaný může být i jeho dopad na rodinný rozpočet.

V drtivé většině případů totiž dojde k tomu, že rodinné příjmy klesnou a výdaje naopak vzrostou, například kvůli cestování k lékařům nebo nákupu speciálních pomůcek. Náklady na léčbu tak snadno dosáhnou několika desítek tisíc korun.

Navíc rodiče, kteří se pak musí postarat o nemocné dítě, se potýkají s částečným nebo úplným výpadkem příjmu jednoho člena domácnosti.

„Dětské životní pojištění umožňuje rodičům zůstat doma s nemocným dítětem. Pojišťovna rodičům totiž pomůže dorovnat rozdíl mezi čistým příjmem, který by dostali, a příspěvkem na péči od státu,“ upozornila Markéta Filová z České pojišťovny (ČP).

„Při trvalé nesoběstačnosti dítěte si potom rodina může zvolit, zda bude chtít v případě potřeby vyplatit finanční prostředky formou pravidelné renty nebo formou jednorázového plnění, které použije například na nákup speciálního automobilu či na přestavbu bytu na bezbariérový,“dodala.

I majetek je třeba chránit

Jistě jste vynaložili spoustu sil a samozřejmě i financí na to, abyste se svou rodinou měli útulné bydlení. Jenže ani to není před souhrou osudu v bezpečí, stát se totiž může ledacos. Dobře nastavené pojištění majetku vás však může před mnohými nepříjemnostmi uchránit. Je však dobré vědět, na co se zaměřit.

„Při sjednání pojištění jednotlivých živelních rizik byste se měli zaměřit na správné nastavení rozsahu pojistného krytí a dostatečnou výši limitů pojistného plnění tak, aby v případě škody pojištění pokrylo celou finanční ztrátu,“ upozornila Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven.

„Dále doporučuji zajímat se také o připojištění, velmi užitečné může být například připojištění proti zatečení atmosférických srážek nebo připojištění elektrospotřebičů proti riziku přepětí v síti, které s vichřicemi a krupobitím často souvisí,“ dodala.

Pojistné smlouvy pravidelně aktualizujte

Uzavřením smlouvy to však nekončí. Smlouvy je třeba pravidelně aktualizovat a na to Češi zapomínají. Mnohdy tak mají smlouvy, které uzavřeli před mnoha lety, ale už neřeší, že se mezitím hodnota jejich majetku změnila.

„Obecné doporučení je provádět aktualizaci smlouvy přibližně každé dva roky. Nejčastějším momentem pro aktualizaci jsou okamžiky, kdy dojde ke zhodnocení stavby nebo domácnosti,“ upozornil Mario Kučera z ČP.

Typicky to bývá rekonstrukce, výměna nábytku či nákup nových spotřebičů a zábavní elektroniky.

Do zahraničí se dobře pojistěte

Další na seznamu věcí, které dokážou rozhodit rodinný rozpočet, je auto. Pokud zaviníte autonehodu a způsobíte tím někomu škodu na vozidle, majetku či zdraví, pojišťovna to zaplatí z vašeho povinného ručení, ale kdo potom zaplatí opravy na vašem vozidle? Myslete proto na i na havarijní pojištění, o to více, cestujete-li do zahraničí. Některé pojišťovny vám auto pojistí i na kratší dobu - například čtrnáct dní či měsíc.

V zahraničí nemůžete ani plně spoléhat na kartičku zdravotního pojištění. Ta vás totiž opravňuje pouze k ošetření ve veřejných zařízeních, ne v privátních. Tam si budete muset uhradit péči v plné výši ze svého. Máte sice stejná práva, ale i povinnosti jako občané daného státu – budete platit za vše, za co platí místní. Repatriaci do ČR si také budete hradit sami.

„Cenové standardy se v jednotlivých zemích hodně liší. Například v USA, kde je zdravotní péče hodně nákladná, se i náklady na „pouhé“ ambulantní vyšetření mohou pohybovat ve statisících korun,“ upozornil Michal Egert z Europ Assistance. Výhodou cestovního pojištění jsou i asistenční služby, které obnáší např. pomoc s vyhledáním lékaře či tlumočení.

Cestovní pojištění ale nejsou jen léčebné výlohy a úrazové pojištění. Jeho součástí by mělo být i pojištění odpovědnosti za škody, na které lidé často zapomínají. Způsobíte-li někomu jinému například úraz, náklady na léčení a rekonvalescenci se v zahraničí mohou vyšplhat vysoko. Užitečné je také pojištění zavazadel a zejména rodiny s dětmi ocení pojištění storna cesty.