V transformovaných fondech, do kterých mohli lidé vstupovat do 30. listopadu 2012, spořilo na penzi ke konci dubna celkem 4 161 745 lidí. Vzhledem k tomu, že nové smlouvy penzijního připojištění již není možné uzavírat, počet lidí se tak postupně snižuje (ke konci roku 2015 v nich spořilo celkem 4 256 679 lidí).

Naopak v účastnických fondech spravujících peníze lidí s uzavřeným doplňkovým penzijním spořením se počet střadatelů zvyšuje. K 30. dubnu 2016 jich spořilo na penzi celkem 430 755. Od počátku letošního roku se počet lidí s doplňkovým penzijním spořením zvýšil o 63 tisíc, v průměru si každý měsíc letošního roku tento produkt sjednalo téměř 16 tisíc lidí.

Zaměstnavatel přispívá pětině střadatelů

Penzijní společnosti ke 30. dubnu 2016 spravovaly ve fondech 3. pilíře prostředky klientů v celkové výši 361,537 miliard korun (z toho v transformovaných fondech 349,088 miliard korun a v účastnických fondech 12,449 miliard korun).

Ve srovnání s koncem roku 2015 (celkem 349,444 miliard korun) došlo ve 3. pilíři za první čtyři měsíce k nárůstu spravovaných prostředků celkem o 12,093 miliard korun, tj. o 3,5 procenta.

Příspěvek zaměstnavatele ke svému penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření pobíralo ke konci letošního dubna celkem 937 807 účastníků, tj. 20 procent z celkového počtu. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 737 korun měsíčně a na doplňkové penzijní spoření 823 korun měsíčně.

Lidé nejčastěji ukládají do 1000 korun

V transformovaných fondech sedm z deseti klientů ukládá od 300 do 1000 korun, každý sedmý od 1001 do 2000 korun a zhruba každý osmý do 300 korun. Jen necelá dvě procenta lidí si v penzijním připojištění spoří více než 2000 korun.

Struktura účastníků podle  výše příspěvku v transformovaných fondech
Výše úložky
Podíl
Počet účastníků
do 299 korun
13,19 %
548 934
od 300 do 1000 korun
70,70 %
2 942 354
od 1001 do 2000 korun
14,30 %
595 130
více než 2001 korun
1,81 %
75 328
Zdroj: Asociace penzijních společností ČR, údaje k 30. 4. 2016

Typický klient transformovaného fondu má penzijní připojištění sjednáno už devět let, měsíčně si spoří 630 korun a má uloženo více než 83 tisíc korun.

Na druhou stranu typický klient účastnického fondu si každý měsíc ukládá na důchodové penzijní spoření866 korun a za poslední dva roky má naspořeno 28 735 korun.

Struktura účastníků podle  výše příspěvku v účastnických fondech
Výše úložky
Podíl
Počet účastníků
do 299 korun
4,15 %17 876
od 300 do 1000 korun
73,85 %318 113
od 1001 do 2000 korun
19,66 %84 686
více než 2001 korun
2,34 %10 080
Zdroj: Asociace penzijních společností ČR, údaje k 30. 4. 2016

I v případě účastnických fondů je nejvíce lidí - celkem tři čtvrtiny z nich -, kteří spoří od 300 do 1000 korun

Zhodnocení penzijního připojištění v průměru 1,15 procenta

V loňském roce byla podle Českého statistického úřadu průměrná roční míra inflace 0,3 procenta. Všech osm transformovaných fondů vykázalo kladný výnos nad inflaci, v průměru zhodnotily vklady účastníků 1,15 procenta.

Od roku 1995 až do roku 2015 činilo průměrné zhodnocení vkladů klientů transformovaných fondů celkem 3,86 procenta, přičemž průměrná inflace za toto období byla 3,55 procenta.

Výnosy transformovaných fondů v jednotlivých letech (v procentech)
Penzijní společnost201020112012201320142015
Allianz PS
3,002,692,201,621,641,38
Axa PS1,471,47
1,50
2,58
1,53
1,10
Conseq PS
1,801,702,502,000,710,40
ČS PS
2,342,071,901,271,370,85
ČSOB PS1,261,712,101,70
1,40
1,20
KB PS
2,232,001,801,431,351,16
NN PS
2,102,102,101,441,140,88
PS ČP
2,001,501,902,091,681,40
Průměr2,031,912,001,771,351,15
Inflace1,501,903,301,400,400,30
Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

Z 27 účastnických fondů jich 20 vykázalo kladný výnos, 19 porazilo inflaci a sedm vykázalo záporný výnos.