Pokus o pojistný podvod je obecně vnímán jako méně společensky nebezpečné jednání než například zpronevěra. Pachatelé pojistných podvodů si však často neuvědomují, že se jedná o trestný čin s horní hranicí sazby nepodmíněného odnětí svobody až na 10 let.

Allianz pojišťovna v loňském roce prověřovala 2641 podezřelých případů a odhalila pojistné podvody ve výši 232,5 miliónu korun, což je o 74,5 miliónu více než předloni.

Největší nárůst zaznamenali specialisté pojišťovny v Ústeckém kraji, kde se počet odhalených podvodů více než ztrojnásobil. Výrazně narostl i v krajích Moravskoslezském, Libereckém, Jihomoravském a v Praze.

Ludvík Bohman, ředitel právního oddělení a vyšetřování pojistných podvodů Allianz pojišťovny, odhaduje, že až 15 procent všech nahlášených pojistných událostí je pokusem o podvod. „V autech dokonce statistiky říkají, že jde o více než 30 procent případů,“ dodal Bohman.

Výbuch spáchali najatí bílí koně z Balkánu
Za nejzajímavější podvod loňského roku považují v Allianz výbuch, ke kterému došlo za podivných okolností v luxusní vile v Šenově u Nového Jičína. Objekt byl pojištěn na desítky miliónů korun, dokonce krátce před událostí majitel navýšil pojistnou částku. Kvůli statickému ohrožení nebylo možné příčinu řádně vyšetřit.

Nakonec se řešení našlo a šetření pod dohledem hasičů potvrdilo, že o nahodilost nešlo. V sutinách zůstaly uvězněny dvě osoby balkánského původu a mechanismus, který přispěl k výbuchu. Byli to zřejmě najatí bílí koně, vymklo se jim to z rukou a nešťastnou náhodou tam zůstali.
Zdroj: Allianz

Detektivové České pojišťovny (ČP) odhalili vloni pojistné podvody za 464 miliónů korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nárůst ve výši 2,2 miliónů korun. Nárůst odhalování podvodné činnosti je dlouhodobým trendem, za posledních pět let její objem vzrostl o 186 miliónů korun.

Nejvíce podváděli klienti v Praze, meziročně zde detektivové ČP zaznamenali nárůst pokusů o podvodnou činnost o devět miliónů korun. Mimo metropoli došlo k meziročnímu nárůstu i v dalších pěti krajích – v Ústeckém, Zlínském, Jihočeském, na Vysočině a ve Středočeském kraji.

„Lidé jsou v pokusech o pojistné podvody stále vynalézavější, nadále však platí, že pouze menšina z nich je od začátku promyšleným činem. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že nejčastěji dochází k tomu, že člověk podlehne tíze okamžiku. K pojistné události skutečně dojde, ale klient se poté snaží pojišťovnu přesvědčit o tom, že mu vznikla daleko větší škoda, než tomu ve skutečnosti bylo,“ popsal situaci ředitel Útvaru vyšetřování a interní bezpečnosti České pojišťovny Michael Maierl.

Případ ztraceného malíčku
Mladý muž nahlásil, že byl přepaden ozbrojenými chuligány. Kromě toho, že byl pod přímou hrozbou namířené zbraně donucen vydat jim své osobní věci, výtržníci ho ještě přinutili, aby si ukousl prst. Ze strachu o svůj život si tak muž zkrátil malíček o dva články. Vše pak nahlásil pojišťovně a požadoval pojistné plnění z úrazového pojištění.

Celý případ se však pracovníkům pojišťovny jevil již od počátku jako velmi podezřelý, zahájili tedy vyšetřování. Díky důkladné analýze dostupných dat a výslechům svědků z okolí poškozeného objevili řadu nesrovnalostí. Mimo jiné se dozvěděli, že muž je známá firma a je závislý na užívání alkoholu a drog. Při konfrontaci se zjištěnými fakty poškozený pod tíhou důkazů doznal, že si zranění způsobil sám, a to s vidinou získání finančních prostředků, které by mu pomohly uspokojit jeho závislosti.
Zdroj: Česká pojišťovna

Pojistné podvody za více než 50 miliónů korun odhalili v roce 2015 detektivové pojišťovny Generali. Více než polovina z této sumy, téměř 29 miliónů korun, připadá na  Prahu. Žádný případ naopak nebyl zjištěn ve Zlínském kraji.

„Celková výše škod zůstala zhruba na úrovni roku 2014, roste ale počet podvodů v pojištění odpovědnosti podnikatelů, zatímco dříve byly tradičním ‚lídrem‘ podvody v pojištění motorových vozidel,“ komentoval statistiku mluvčí pojišťovny Generali Jiří Cívka. Počet takových „podnikatelských podvodů“ měl předloni pětiprocentní podíl na celkových číslech. Loni už to bylo 17 procent. Jejich objem vzrostl meziročně z 30 na téměř 45 procent.

Fingované zranění krční páteře
Mladý muž nahlásil poranění krční páteře, ke kterému mělo dojít při pádu na kolečkových bruslích. V průběhu šetření pojistné události však vyšlo najevo, že dotyčný v době léčení úrazu aktivně sportoval. Již po třech hodinách po ošetření lékařem posiloval a neměl nijak fixovaný krk, jak bylo lékařem předepsáno.
Padělané doklady k poškozenému notebooku
Muž údajně svou neopatrností vrazil do ženy, které měl v důsledku nárazu vypadnout z ruky značkový notebook, který se měl poškodit. Během šetření se však ukázalo, že doklady o koupi a provedení opravy byly padělané. Oba aktéři vymyšlenou pojistnou událost zároveň uplatnili i u dalších pojistitelů. V čestném prohlášení navíc uvedli, že mezi nimi neexistuje žádný vztah, přitom spolu žili jako druh a družka ve společné domácnosti.
Zdroj: Generali

V roce 2015 tým specialistů v Kooperativě prověřoval přes 1500 podezřelých případů. Z tohoto počtu bylo v tisíci případech prokázáno podezření na pojistný podvod. Uchráněná hodnota tak dosáhla výše 210 miliónů korun. V roce 2014 byla situace přibližně stejná.

„Proti roku 2014 jsme ale ještě navíc spolupracovali s Policií ČR a dalšími pojišťovnami na prošetřování dalších 1800 případů. Jednalo se zejména o organizované pojistné podvody v životním pojištění, kdy se pachatelé pokusili podvodně získat pojistné plnění u více pojišťoven. Do pojistných podvodů byli zapojeni i lékaři a rehabilitační pracovníci, takže nebylo jednoduché jejich činnost odhalit,“ představil aktuální trend v pojistných podvodech Vojtěch Stavný, vedoucí Bezpečnostního odboru v Kooperativě.

Pojišťovna České spořitelny (PČS) v loňském roce řešila bezmála 130 případů podezření na pojistný podvod u smluv životního pojištění, ve kterých šlo o téměř 36 miliónů korun. To je skoro čtyřikrát více než ještě v roce 2013.

Nejčastěji jsou podvody v oblasti životního pojištění spojené s pojistnými událostmi v případě úrazů. Patří k nim umělé prodlužování léčby, uvedení nepravdivého popisu úrazu, fingované úrazy nebo antedatování pojistné smlouvy.

„Klienti při nahlášení také uvádějí nepravdivé údaje o způsobu nebo datu vzniku úrazu. Například jejich úraz vznikl před počátkem pojištění a klienti si datum v lékařské dokumentaci upraví na datum, když už jsou pojištěni,“ uvedl František Mareš z PČS.

PČS loni šetřila také pojistné podvody spojené se sjednáním pojištění, a to jak ze strany klientů, tak ze strany poradců. Klienti uváděli nepravdivé informace o svém zdravotním stavu a dokládali fiktivní doklady o výši příjmů. Poradci zase sjednávali fiktivní pojistné smlouvy bez vědomí klienta.