Nezabavitelná částka se stanovuje jako dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 korun, která se nemění, a normativních nákladů na bydlení. Ty se o něco zvýšily.

„Pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel je pro rok 2016 nově vládou stanoven normativní náklad na 5858 korun, což je o 91 korun více než loni. Celkově se tedy počítají dvě třetiny z 9268 korun. Nezabavitelná částka na dlužníka nově činí 6178,67 koruny,“ rozebírá podrobně odborný portál epravo.cz.

V loňském roce to bylo 6118 korun. Dlužníkovi v exekuci tedy na výplatě zůstane o šedesát korun více.

Vyživovaná osoba

Má-li dlužník v péči vyživovanou osobu, tak se další částka počítá jako jedna čtvrtina z nezabavitelné částky na jednoho dlužníka ve výši 6178,67 koruny. Činí tedy 1544,67 koruny. Loni to bylo 1529,50 koruny.

Dlužníkovi, jehož plat postihuje exekuce, majícímu například v péči dítě, tak navíc na výživu svěřené osoby zůstane o patnáct korun měsíčně více.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Právnický portál dále podrobně popisuje mechanismus, jak je to, co dlužník bere, rozdělováno na třetiny ve vztahu k přednostním pohledávkám, těm, které upřednostňovány nejsou, a co mu zůstává.

Příklady: Jak se uplatňují nezabavitelné částky
Exekuce proti zaměstnanci žijícímu s manželkou a jedním dítětem
 • Má čistý příjem 10 000 korun. Byla nařízena exekuce pro dlužné výživné, a to ve prospěch druhého dítěte z předchozího manželství.
 • Nezabavitelná částka, která nemůže být postižena, činí 6178,67 koruny na osobu povinného. Na dítě a manželku se započte dvakrát nezabavitelná částka 1544,67 koruny (na oprávněné dítě se nic započítávat nebude). 
 • Povinnému tedy nesmí být sraženo 9269 korun.
Exekuce proti svobodnému zaměstnanci bez vyživovacích povinností
 • Čistá mzda činí 18 520 korun měsíčně. Exekuce je vedena srážkami ze mzdy pro nepřednostní pohledávku (nesplacenou půjčku) ve výši 100 tisíc korun. Nezabavitelná základní částka činí 6179 korun. Po odečtení této nezabavitelné částky od čisté mzdy činí zbytek čisté mzdy 12 341 korun.
 • Hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je 9268 korun, z čehož jedna třetina činí 3089 korun a ještě zbyde koruna.
 • Pro uspokojení nepřednostní pohledávky se použije jedna třetina (zbytku čisté mzdy) 3089 korun a celý zbytek čisté mzdy nad 9268 korun, tedy 3073 korun.
 • Měsíční srážka ze mzdy tak činí 6162 korun.
 • Zaměstnanci zůstane celkem 12 358 korun.
Exekuce proti zaměstnanci, který má manželku a dvě děti
 • Čistá mzda činí 20 520 korun. Provádí se srážka ze mzdy pro pohledávku jak přednostní (např. náhrada způsobené škody na zdraví ve výši 40 000 korun), tak nepřednostní (nesplacená půjčka ve výši 100 tisíc korun).
 • Nezabavitelná základní částka na povinného je 6178,67 koruny, na tři vyživované osoby 4634,01 koruny. Celkem po zaokrouhlení zůstává 10 813 korun, které se vyplatí zaměstnanci.
 • Ze mzdy zůstává 9707 korun. Z první třetiny (3089 korun) bude uspokojována nepřednostní pohledávka, z druhé třetiny (3089 korun) a 439 korun bude uspokojována přednostní pohledávka a třetí třetinu (3089 korun) dostane povinný.
 • Zaměstnanci tak z čistého výdělku 20 520 korun zůstane 13 903 koruny a 6617 korun bude sraženo ve prospěch oprávněných věřitelů.
Zdroj: epravo.cz