Pokud se rozhodnete financovat bydlení úvěrem od stavební spořitelny, máte na výběr ze dvou produktů – řádného úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru (meziúvěru).

První typ úvěru mohou získat klienti, kteří už se spořitelnou nějaký ten pátek řádně spoří a zároveň splní podmínky pro jeho přidělení. Naopak o překlenovací úvěr můžete požádat i v případě, že ještě klientem stavební spořitelny nejste, a nemáte tudíž nic naspořeno. Meziúvěr vám pomůže překlenout dobu do přidělení řádného úvěru.

Mimořádnou splátku včas oznamte

Překlenovací úvěr získáte ve výši sjednané cílové částky a jeho následné splácení probíhá ve dvou etapách. V té první spoříte na účet stavebního spoření a zároveň splácíte úroky z dlužné částky. Ve druhé etapě, jakmile splníte dané podmínky (dosáhnete tzv. hodnotícího čísla), spořitelna meziúvěr překlopí do řádného úvěru ze stavebního spoření a o částku, kterou jste zatím naspořili, sníží váš dluh, a vy až do úplného splacení hradíte anuitní splátky.

Ve fázi překlenovacího úvěru můžete provádět mimořádné vklady na účet stavebního spoření, čímž se rychleji přiblížíte k přidělení cílové částky a rychlejšímu překlopení meziúvěru do řádného úvěru ze stavebního spoření.

Pokud se rozhodnete v období meziúvěru provést mimořádnou splátku, musíte na to stavební spořitelnu včas upozornit. Například Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) to chce vědět alespoň týden dopředu, Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) či Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) dokonce měsíc předem.

„Klient může splatit jednou ročně, resp. každých 12 měsíců 15 procent z výše meziúvěru. Mimořádná splátka je bez poplatku,” uvedl Tomáš Kofroň z ČMSS.

„Klient má u Hypoúvěru od Buřinky v průběhu každých 12 měsíců možnost mimořádných splátek do 20 procent z výše poskytnutého úvěru zdarma a bez poplatku za tuto službu,” upozornila Veronika Exnerová ze SSČS.

V RSTS se mimořádnou splátkou rozumí splátka vyšší než 30 tisíc korun nebo vyšší než dvanáctinásobek pravidelné měsíční splátky. Klient zaplatí poplatek ve výši pět procent z mimořádné splátky (maximálně však 30 tisíc korun). „Úhradu neuplatňujeme dva měsíce před obdobím nové úrokové sazby, resp. refixace,“ doplnila Jitka Jechová z RSTS.

Předčasné splacení s obtížemi a za poplatek

Zatímco řádný úvěr od stavební spořitelny můžete splatit předčasně kdykoliv a zdarma, v případě překlenovacího úvěru se připravte jak na vysoké poplatky, tak na omezení ze strany spořitelny.

Například ČMSS vám předčasné splacení umožní jen výjimečně. „Souhlas poskytujeme v souladu s našimi obchodními podmínkami pouze v případě výjimečné životní situace (rozvod, rozchod, úmrtí) a v případě prodeje nemovitosti. Každý podobný případ posuzujeme individuálně,” doplnil Kofroň.

„Překlenovací úvěr, který není spotřebitelským, je možné předčasně splatit pouze se souhlasem stavební spořitelny,“ uvedla Helena Dušková z Wüstenrot.

Stavební spořitelně musíte svůj záměr předem oznámit – nejlépe měsíc dopředu. Pokud vám předčasné splacení umožní, musíte ještě předtím požádat o vyčíslení zůstatku dluhu. Za tento úkon zaplatíte poplatek. Například u ČMSS je první vyčíslení zdarma, každé další pak za 250 korun, u RSTS si ale připravte pět tisíc korun.

Poplatky stavebních spořitelen v případě předčasného splacení meziúvěru zajištěného nemovitostí
Stavební spořitelna
Poplatek za vyčíslení zůstatku dluhu
Poplatek za předčasné splacení meziúvěru
ČMSS
1. zdarma, každé další 250 Kč5 % z výše meziúvěru
Modrá pyramida
4000 Kč
odvíjí se od typu všeobecných úvěrových podmínek
RSTS
5000 Kč
max. 5 % z výše splácené částky (max. 30 tisíc Kč)
SSČS
4650 Kč
neuvedla
Wüstenrot
500 Kč
3 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru za každý započatý rok do přidělení cílové částky
Zdroj: stavební spořitelny

Podobně jako u hypoték i v případě předčasného splacení překlenovacích úvěrů se připravte na nemalé poplatky, například u ČMSS zaplatíte pět procent z výše meziúvěru.

„Výše poplatku se odvíjí od typu Všeobecných úvěrových podmínek platných v době uzavření úvěrové smlouvy. Obecně se jeho výše odvíjí od výše předčasně splácené jistiny a doby do období refixace,“ zmínila Hana Vaněčková z Modré pyramidy. „V rámci refixačního období definovaného ve smlouvě je splacení překlenovacího úvěru možné bez sankcí,“ doplnila.