Zákoník práce udává, že dovolenou stačí nahlásit dva týdny předem. Ovšem v některých případech to nemusí stačit.

„Ve stejném termínu ji totiž mohou mít schválenu vaši kolegové a zaměstnavatel vám ji z provozních nebo jiných důvodů neumožní čerpat. Je proto lepší se ozvat mnohem dříve, podat žádost neboli tzv. dovolenku a ujistit se, že zaměstnavatel s jejím čerpáním souhlasí, což stvrdí svým podpisem,“ upozornila Pavlína Tichá z personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Samotné předání žádosti o dovolenou se za její schválení nepovažuje.

Podle zákona je nárok na 14 dní vcelku

Podle zákoníku práce má každý zaměstnanec nárok na 14 dní dovolené vcelku, pokud se v práci nedohodne jinak. Má také nárok na náhradu za náklady, které by mu vznikly, kdyby mu zaměstnavatel změnil dobu čerpání dovolené, případně kdyby ho z dovolené odvolal.

Termín, kdy si dovolenou vzít, závisí i na tom, na jaké pozici či v jakém oboru pracujete. „Mzdová účetní ví, že čerpání dovolené je prvních 14 dní v měsíci většinou nemožné kvůli zpracování mezd a odesílání výplat. Zaměstnanci v zemědělství v době žní pracují přesčas, stejně jako skladoví operátoři v období Vánoc,“ doplnila Tichá.

O nevyčerpanou dovolenou nepřijdete

Pokud si nestihnete dovolenou vyčerpat do konce kalendářního roku, nepřijdete o ni. Zákoník práce uvádí, že dovolená by měla být vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku.

Pokud ji do 30. června následujícího kalendářního roku zaměstnanec nevyčerpá, může využít práva určit si čerpání dovolené sám, a to písemnou formou alespoň 14 dní předem.

Hromadná dovolená maximálně dva týdny

Zaměstnavatel může také po dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců určit hromadné čerpání dovolené, ovšem jen na dva týdny.

Tzv. závodní dovolenou využívají především výrobní firmy z provozních důvodů.

Ze zákona je nárok na čtyři týdny dovolené

Délku dovolené upravuje zákoník práce §212-215 na čtyři týdny ročně. Současní zaměstnavatelé jako jeden z benefitů nabízejí i týden dovolené navíc jako motivaci.

Pro některé zaměstnance je tento benefit „standardem“ a pro nové potenciální pracovníky může být absence dovolené navíc kritériem, kvůli kterému se rozhodnou pro konkurenci.