Studie zjistila, že lidé, kteří v dětství dostávali kapesné, mají v dospělosti větší kontrolu nad svými výdaji než ti, kdo žádné peníze nedostávali, a je u nich nižší pravděpodobnost, že přečerpají účet.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Pravděpodobně i to, že se od dětství učili s penězi nakládat, v dospělosti si pak častěji než ti, kterým rodiče kapesné nedávali, ukládají peníze stranou a myslí i na to, aby měli dostatek peněz ve stáří. Studie udává, že pravidelně spoří více než polovina lidí (55 procent), kteří jako děti dostávali kapesné, oproti tomu ze skupiny bez kapesného si stranou odkládá jen 45 procent dotázaných.

Ovlivnilo kapesné v dětství finanční chování dospělých?
 Dostával/a
kapesné
Nedostával/a
kapesné
Pravidelně spořím
55 %
45 %
Odkládám peníze na důchod
40 %
31 % 
Pravidelně přečerpávám účet
22 % 
25 % 
Snadno kontroluji své výdaje
74 % 
72 % 
Vedu si domácí účetnictví
66 % 
71 % 
Podléhám impulzivním nákupům
34 % 
22 % 
Zdroj: ING Bank

„Z uvedených výsledků nelze dospět k jasnému závěru, zda je kapesné skutečnou a jedinou příčinou odlišného přístupu, nebo zda se na něm podílejí i další faktory. Ovšem zdá se, že děti, které mají možnost samostatně nakládat s nějakým finančním obnosem, získávají základní představu o finančním plánování, učí se lépe vnímat hodnotu peněz a rozvíjejí své finanční schopnosti, což jim následně usnadňuje samostatný, finančně nezávislý život,“ dodal Libor Vaníček z ING Bank.

Dostával jsem kapesné, dám ho i svým dětem

Čtyři pětiny rodičů, kteří v dětství dostávali kapesné, tento zvyk dodržují i u svých potomků. Hlavní motivací pro ně je, aby se děti naučily chovat zodpovědně (zmínilo 54 procent) a také, aby lépe poznaly hodnotu peněz (48 procent). Téměř dvě pětiny z nich pak dává peníze dětem na pořízení věcí, které potřebují.

Podle rodičů má kapesné na chování dětí pozitivní vliv, což je patrné v pokroku ve vnímání peněz, který u dětí spatřují v době, kdy jim kapesné dávají. Osm z deseti rodičů uvedlo, že jejich děti lépe vnímají hodnotu peněz a že se také naučily základům finančního plánování a hospodaření s penězi.

Téměř tři čtvrtiny rodičů zmínily, že jejich děti se díky kapesnému cítí soběstačněji a tento pocit jim vydrží i při opouštění rodného hnízda.

Turci jsou nejštědřejší

Kapesné dává svým dětem téměř osm z deseti Evropanů. Na špici jsou přitom rodiče v Turecku, kde je zvykem poskytovat dětem tímto způsobem peníze v 95 procentech rodin.

Na spodní příčce žebříčku pak stojí Nizozemci, jejichž děti dostávají od rodičů finanční příspěvek jen v 67 procentech případů. Příliš rozdávační nejsou ani rodiče v Česku. Jejich děti dostávají kapesné v 68 procentech případů.