I proti tomuto riziku, že některé z pojišťoven se nechce do placení, se ale přitom lze paradoxně pojistit. Velké pojišťovny totiž nabízejí pojištění přímé likvidace. To znamená, že za příplatek ke standardnímu povinnému ručení v případě, že vás někdo nabourá, škodu bez otálení zaplatí a náklady si pak uplatňují už sami po pojišťovně viníka.

Zaplatíme, pak nárokujeme

„Pokud má náš (nabouraný) klient havarijní pojištění, vyplatíme mu pojistné plnění z jeho havarijního pojištění a následně již řešíme tuto věc v regresním řízení s odpovědnostním pojistitelem. Pro klienty, kteří havarijní pojištění nemají sjednáno, je řešením pojištění při nezaviněné nehodě. Jde o pojištění přímé likvidace, kdy klientovi zaplatíme jeho nároky u škody na vozidle s tím, že všechno budeme vyřizovat sami a regresovat vůči pojišťovně škůdce,“ vysvětlil Marek Vích z Kooperativy. Obdobně v těchto situacích postupuje například i Allianz.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) poškozeným motoristům každopádně doporučuje, aby se před provedením opravy vždy spojili s pojišťovnou viníka, aby si předem ujasnili, v jakém servisu a s použitím jakého materiálu bude vozidlo opraveno. „Předejde se tak možným komplikacím, kdy se názor poškozeného na účelnost opravy bude  zásadně lišit od názoru pojišťovny,“ uvedl Aleš Povr z ČAP.

Podle něho může motorista však zvolit i jiný servis, kde je zvyklý vozidlo servisovat, pak je ale vhodné s pojišťovnou předem konzultovat náklady na opravu. „Pokud tak neučiní, tak bude poškozený muset pojišťovně v případě sporných položek prokázat, že šlo skutečně o účelně vynaložené náklady na uvedení vozidla do stavu před dopravní nehodou,“ konstatoval Povr.

Porovnat nabídky pojištění jednotlivých pojišťoven Vám pomůže kalkulačka povinného ručení.