Takové situace jsou ale stále velkou výjimkou, loni bylo mužů na mateřské v celé ČR přes pět set. A jejich počet neroste, právě naopak – o rok dříve se na mateřské vystřídalo mužů dvakrát tolik.

„V roce 2013 zaevidovala ČSSZ 520 nových případů nároku na výplatu dávky peněžitého příspěvku v mateřství u mužů, v roce 2012 to bylo 1120,“ řekla Novinkám Jana Buraňová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Za rok 2013 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na dávkách peněžité pomoci v mateřství celkem téměř 7,3 miliardy korun. Podíl mužů, kterým byla v uplynulém roce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, činil 0,43 procenta.

Je třeba rozlišovat mateřskou dovolenou od rodičovské, která na mateřskou obvykle navazuje. Také ji mohou čerpat i otcové.

„Nárok na příspěvek v mateřství má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohodu lze uzavřít minimálně na sedm kalendářních dní, příspěvek se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů,“ upřesnila mluvčí.

Nepostradatelná manažerka

Pro nárok na dávku platí stejné podmínky jako u ženy. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí, střídání o péči se může i opakovat.

Takový postup usnadní například situaci ženy manažerky, která chce být v práci přítomná třeba při dokončování jednání o důležitém kontraktu, akvizici a podobně.

Pokud má žena větší plat než muž, je pro rodinu výhodné, když jej může pobírat v plné výši. Mateřská je 70 procent průměrného příjmu, u vyšších platů ještě méně.

Musí platit nemocenskou

Pro představu, hrubé mzdě 20 000 korun odpovídá denní dávka ve výši 461 korun (70 procent z denního vyměřovacího základu), příjmu 40 000 odpovídá denní dávka ve výši 791 korun.

Dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky MPSV zde.

Na druhou stranu může manžel pobírat mateřskou v situaci, pokud není matka (často OSVČ) nemocensky pojištěna, a nemá tedy na dávku nárok (na rozdíl od rodičovského příspěvku). Řada živnostníků si dobrovolně nemocenskou neplatí, protože za prvních čtrnáct dní nemoci od státu nic nedostanou.