Prodej se nemohl realizovat nikoliv jeho zaviněním, ale protože vlastník domu, společnost CK Finance, s níž M&M spolupracovala, neuhradil dluh vůči finančnímu úřadu.

Rohlík firmě CK Finance na částečnou úhradu jejího dluhu poslal ze svého 52 tisíc korun, aby se prodej mohl dokončit. CK Finance ale dohodu s kupujícím nedodržela. Zbývající část závazku vůči berňáku nezaplatila. Rohlík tak byl nucen odstoupit od smlouvy o smlouvě budoucí, přičemž ale realitka tvrdila, že to nezakládá nárok na vrácení rezervačního poplatku.

Sliby, chyby

Obvodní soud pro Prahu 5 ovšem zároveň potvrdil, že CK Finance je dlužník, neboť je povinná Rohlíkovi vrátit 52 tisíc. Napálený klient tak má v ruce alespoň exekuční titul, jenže zatím je to jen kus papíru.

Nyní již jsou v katastru nad všemi nemovitostmi CK Finance vedeny exekuční plomby

V článku Práva „Kupovali domek, na kterém vázl dluh. Přišli o desetitisíce“ z konce února sice jednatel CK Finance Rudolf Ciesla slíbil, že peníze panu Rohlíkovi vrátí, ale nestalo se tak. Advokát poškozeného tak v nejbližších dnech zahájí exekuci proti CK Finance.

Kupovali domek, na kterém vázl dluh. Přišli o desetitisíce

„Přijal jsem návrh vyrovnání ze strany M&M reality pro Moravu, že nám vrátí polovinu rezervačního poplatku. Co se týče CK Finance, tak nám ani našemu advokátovi na výzvu k úhradě neodpověděli ani po čtrnácti dnech,“ sdělil Právu Rohlík.

CK Finance je sice vlastněna skořápkou registrovanou v daňovém ráji, ale vlastní nemovitosti v Brně-Bohunicích, Bučovicích a Račicích, takže exekutor už provedl blokace a případně má co dražit. Pokud by tomu tak nebylo, byla by exekuce marná a náklady na exekutora by musel platit oprávněný, tedy pan Rohlík.

„Už jsem podepsal smlouvu o vedení exekuce se soudním exekutorem Davidem Chaloupkou z Kroměříže. Nyní již jsou v katastru nad všemi nemovitostmi CK Finance vedeny exekuční plomby proti tomu, aby se majetek nemohl ukrýt, tak věřím, že se snad svých peněz konečně po více než roce domohu,“ konstatoval Rohlík.

„Divím se tomu, že na nás přišla nějaká exekuce, že nás k tomu ten soud odsoudil. My mu (panu Rohlíkovi) tedy těch 52 tisíc vrátíme. K našemu pochybení ale nedošlo. Celý obchod zkazil on,“ řekl k tomu v únoru Ciesla.