A to by byla velká škoda. Například tříletý prémiový dluhopis nese výnos 2,77 % čistého ročně. Pětiletý dluhopis reinvestiční má čistý výnos 3,41 % a pětiletý kupónový 3,22 % ročně.

Dluhopisy se musí uhradit do pěti pracovních dnů od ukončení upisovacího období. To bylo předčasně ukončeno toto pondělí, protože o dluhopisy, které ministerstvo financí začalo lidem a vybraným institucím nabízet prostřednictvím bank 5. listopadu, byl obrovský zájem. Objednány byly za zhruba 31 miliard korun.