„Většina lidí (61 procent), v průzkumu přiznala, že připravené důchodové reformě nerozumí a 95 procent dotazovaných uvedlo, že není ještě pevně rozhodnuto, zda by do druhého pilíře případně vstoupilo,“ sdělila v pátek Právu mluvčí firmy Bára Minksová.

Už od ledna by Češi měli mít možnost převést si do soukromého penzijního fondu tři procenta z hrubého platu, která by jinak odvedli do státního průběžného systému. K nim budou ale muset připojit další dvě procenta ze své hrubé mzdy. Rozhodnutí přitom bude neodvolatelné a nezvratné.

Naprostá většina lidí (80,4 %) ale podle průzkumu nespatřuje v této formě důchodového spoření žádné pozitivum a téměř ve všech respondentech (94,7 %) vzbuzuje jisté obavy.

Většina lidí má strach, že by je časem stát o peníze spořené v rámci druhého pilíře důchodového systému mohl připravit (51,2 %). Téměř stejně velké obavy vzbuzuje v lidech nemožnost opustit systém poté, co by se pro něj rozhodli (50,6 %).

Krachu fondu se obává téměř polovina lidí

Zhruba polovina zase lidí pociťuje nejistotu ohledně toho, zda se systém nebude někdy v budoucnu měnit (48,6 %) a silné jsou také obavy ze zkrachování fondu vzhledem k tomu, že by vklady nebyly pojištěné (45,8 %).

Přibližně každý třetí (34,8 %) se strachuje, že by se peníze v druhém pilíři důchodového spoření dostatečně nezhodnotily, a fakticky by si tím snížil příjem v důchodu vzhledem k tomu, že každému, kdo by vstoupil do nového systému spoření, by se snížila část důchodu vyplácená z průběžného důchodového systému.

„Nemožnost vybrat si peníze po dosažení důchodového věku najednou odrazuje od spoření v rámci druhého důchodového pilíře rovněž téměř 35 procent dotazovaných,“ upozornila Minksová.