Jen v červenci byl na více než 600 firem a podnikatelů podán k soudu návrh na vyhlášení insolvence. Většina z nich v ní až na výjimky nakonec skončí.
K tomu konkurzů bylo prohlášeno 160. Suma sumárum tedy na 760 podnikatelských subjektů muselo minulý měsíc buď už před soudem hrát vůči věřitelům o čas, přičemž většinou marně, nebo se smířit s definitivním koncem.

„Proti červnu vzrostl počet insolvenčních návrhů u právnických osob a podnikatelů po přepočtu na počet pracovních dní o 4,67 procenta. Nicméně ve srovnání s předchozím obdobím můžeme hovořit o snížení dynamiky růstu insolvenčních návrhů. Počty konkurzů rostou zejména ve stavebnictví,“ sdělila Stanislava Menšíková ze společnosti Creditreform.

Do insolvence byla navržena dokonce i velká stavební společnost Metrostav. V polovině července však soud tuto insolvenci zamítl, neboť firma mu prokázala, že má dostatek peněz k úhradě sporných pohledávek.

V červenci šla do konkurzu například firma zabývající se výrobou ocelových konstrukcí. Dále maloobchod s díly a příslušenstvím Auto Štangl, a. s., teplický Betonstav spolu s dalšími pěti stavbařskými podniky či tiskárna Bohemia Print.
V Česku bylo od roku 1993 vyhlášeno bezmála třicet tisíc bankrotů firem. Před dvanácti lety se bankroty živnostníků podílely na celkovém počtu krachů sedmnácti procenty, a loni už 57 procenty.