Zatímco v dnešní době je většina pohledávek po třech letech promlčena, tak brzy to bude tak, že pokud v této době dlužník zemře, pohledávka se promlčí až půl roku po ukončení dědického řízení.

Dosavadní výklady směřují k tomu, že smrt bude mít v podstatě odkladný účinek pro běh promlčecí lhůty. Vyplývá to z nového občanského zákoníku s účinností od 1. ledna 2014, jehož tři tisíce paragrafů a šest tisíc staronových pojmů vycházejí i z doby před první republikou.

Ministerstvo spravedlnosti jej v těchto dnech nechalo vytisknout v prvním exkluzivním nákladu pěti set kusů, kdy každý je číslován a vydáván prvním právníkům vůči jejich podpisu.

Věřitel bude posílen

Ministerstvo a autoři novely na odborných setkáních s právníky připouští, že na počátku mohou nastat interpretační potíže s jejím praktickým uplatňováním, protože vedle občanského zákoníku existují stovky dalších souvisejících předpisů. To může vyvolat spory, ale ministerstvo argumentuje, že staré normy jedním dnem přestanou platit, a uplatní se v podstatě ze dne na den tento převratný kodex.

Jedním z mnoha nových zásadních trendů v novém občanském zákoníku, který nedávno s velkými rozpaky podepsal prezident Václav Klaus, je kromě například slučování vlastnictví pozemků a staveb výrazné posílení pozice věřitele.

„Dnes nevíte, koho žalovat, protože dlužník, nebo i věřitel, zemřel a neví se vlastně, na koho závazek nebo pohledávka přejde. Dědické řízení se vleče a může se stát, že se dědicům promlčí pohledávky, které někde uplatňoval zemřelý, ale také naopak případně dluhy, které mají po něm platit. Věřitelé se ani nedozvědí, že jejich dlužník zemřel, a než se to dozví, závazek se promlčí,“ řekl Právu náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

Nový občanský zákoník proto stanovuje nové pravidlo, že promlčecí lhůta pohledávky neskončí dříve než šest měsíců po skončení dědického řízení. „Pozice věřitele je posílena. Úprava vychází v promlčecích lhůtách vstříc věřiteli,“ dodal k tomu na odborném semináři jeden z členů autorského týmu občanského zákoníku Petr Tégl.

Dluhy se mohou ukázat až za dlouho

Jak už Právo informovalo, i dnes mohou věřitelé žalovat dědice ve věci dluhů zemřelého, a to i po ukončení dědického řízení. Problém je ale ten, že sice dědictví můžete odmítnout, jenže jen do měsíce od doby, kdy vás soud informuje o zahájení dědického řízení, přičemž rozsah dluhů zemřelého může vyplout na povrch až mnohem později.

Češi se totiž zadlužují stále více, i když ne takovým tempem jako před třemi lety, a především si půjčují čím dál tím více u lichvářů.

To, co je už lichva, ale občanský zákoník nevymezuje, nechává to na obecné formulaci trestního zákoníku a na rozhodování soudců. Není známo, že výslovně za lichvu by byl v ČR v poslední době někdo odsouzen, byť se jedná o trestný čin.