Téměř polovina domácností, (47 %), jak vyplynulo z průzkumu, buď nemá žádnou půjčku, má víc úspor než půjček, nebo se zadlužila jen málo. Další třetina domácností má „vyrovnanou bilanci“. Buď opět nemá ani úspory, ale ani půjčky, nebo má přibližně tolik půjček co úspor.

Podle finančních analytiků je ale přemíra půjček takřka jistou poukázkou na možné finanční problémy. Výsledky STEM to jen potvrdily – většina rodin, které měly více půjček než úspor nebo jen půjčky, zápasila s finančními problémy.

Problémy přiznává třetina domácností

Z průzkumu dále vyplynulo, že třetina domácností (33 %) se loni ocitla v obtížné finanční situaci. V porovnání s rokem 2010 však došlo k určitému zlepšení. Ohrožena finančními problémy je však podle průzkumu další třetina rodin. Poměrně dobře finančně zajištěno je zhruba 48 procent českých domácností.

V porovnání s předchozími roky se nemění sociální složení domácností, které musejí zvládat finanční problémy. Z domácností důchodců postihla krajní finanční nouze v posledním roce přibližně třetinu domácností. Ještě horší situace byla u rodin nezaměstnaných. Tam problémy s penězi řešilo 80 procent z nich. Častěji se finanční problémy dotkly i rozvedených, vdov a vdovců.

„Potvrzuje se, že česká rodina je dvoupříjmová. Tedy že na život bez větších finančních problémů je třeba mít v rodině dva pravidelné příjmy,“ říká finanční poradce František Macháček.

Vyšší vzdělání, více peněz

Průzkum potvrdil i další, mnoha lety prověřenou teorii. Čím vyšší vzdělání, tím méně finančních problémů. Jestliže kladně na otázku, zda rodina měla finanční problémy, odpovědělo 50 % lidí se základním vzděláním, 36 procent vyučených a 29 procent maturantů, mezi vysokoškoláky bylo pouze 20 procent kladných odpovědí.

Podle expertů zde vzdělání hraje dvojí roli. Jednak zaměstnání, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání, patří mezi ty lépe placené. Lidé s vyšším vzděláním jsou i více odolní proti různým riskantním půjčkám, úvěrům, vedou si rodinné rozpočty a v případech finančních problémů si dokáží lépe zorganizovat například splácení.