Podle právního názoru občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (NS) takové předání nemá žádný právní význam ani právní důsledky. V pátek to Právu potvrdil mluvčí soudu Petr Knötig.

„Peněžní prostředky, jež převzal peněžní ústav, tedy vklad, nelze darovat tím způsobem, že vkladatel s úmyslem obdarovat, předá vkladní knížku na jméno třetí osobě, případně prohlásí, že jí peněžní prostředky, vklad, poskytuje jako dar,“ přiblížil rozhodnutí soudců Knötig.

Podle názoru NS totiž vkladní knížka slouží jen jako potvrzení peněžního ústavu o existenci a výši vkladu, sama o sobě není cenným papírem. Sjednocujícím stanoviskem NS bude ukončena dosavadní rozkolísaná praxe nižších soudů v této otázce.