„Zavedení možnosti postihnout sociální dávky přímo obcí ve skutečnosti představuje finanční a administrativní úlevu nejen pro stát, ale i pro samotného dlužníka. Obec v postavení věřitele a současně exekutora pohledávku vybere z dávek celkem rychle, snadno a s minimálními náklady,“ uvedl David Tala, mluvčí Exekutorského úřadu Přerov.

Pokud by například pro stejnou pohledávku podala obec návrh na nařízení exekuce s pověřením soudního exekutora, musel by podle něho exekuci nařídit soud a dlužník by soudnímu exekutorovi zaplatil na nákladech přinejmenším 6 500 korun plus dvacet procent DPH.

Chronickým dlužníkům, kteří dluží městům, lze podle ministerstva spravedlnosti brát pravidelné sociální dávky už dnes.

„Předmětem exekuce jsou opakované dávky státní sociální podpory. Z celkového počtu více než 1,1 miliónu dávek vyplacených v prosinci 2010 podléhalo exekucím přes 11 tisíc dávek. Počet exekucí v dávkových systémech narůstá,“ sdělil Právu už dříve Petr Sulek z ministerstva spravedlnosti.

V současné době sociální dávky, ze kterých lze provádět exekuce, jsou rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, sociální příplatek, odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění.

Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro osoby zdravotně postižené jsou exekucí nepostižitelné.