Vyplývá to z údajů zveřejněných na sociowebu Sociologického ústavu AV. Jen v Praze a ve městech Středočeského kraje je jich odhadem kolem čtyř tisíc.

Příčin, proč lidé přicházejí o střechu nad hlavou, bývá zpravidla několik a řetězí se, uvádí studie Martiny Mikeszové Příčiny bezdomovectví v ČR, publikovaná na zmíněném webu.

Rozpady rodin a dluhy

Mezi hlavní příčiny ztráty bydlení na základě dotazníků a rozboru osudů bezdomovců patří na prvních místech ztráta zaměstnání, rozpad rodiny a rodinných vztahů vůbec, většinou ještě ve spojení s nějakou závislostí – nejčastěji na alkoholu, drogách či hracích automatech.

Tyto prvotní příčiny jsou pak v řadě případů spojovány s dluhy. Ty často vznikaly ještě v době, kdy dotyčný bezdomovec ještě byt (třeba i v osobním vlastnictví) měl.

Jednou z příčin bezdomovectví je rovněž finanční negramotnost lidí, neschopnost hospodařit s penězi, potvrzuje studie. Neschopnost posoudit reálné možnosti výdělku a splácení jde ruku v ruce s naprostou absencí plánu, co dělat, když například přijde ztráta zaměstnání, a tedy i pravidelného příjmu.

Výsledkem je neplacení nájmu, nesplácení půjček či hypoték, neschopnost poradit se či si najít alternativní zaměstnání... Končívá to výpovědí, exekucí a vystěhováním z bytu.

Podle sociowebu mezi skupinami obyvatel ohroženými bezdomovectvím stále přetrvává značná neinformovanost. Lidé nevědí, kde mohou hledat pomoc a kam se mohou jít poradit ještě v době, kdy by vlastní bydlení šlo zachránit.

Růst nájmu není prvotní příčinou

Studie potvrdila, že primární příčinou bezdomovectví a ztráty vlastního bytu není sama o sobě nynější relativně vysoká cena bydlení. Samotný růst cen nájemného nebývá příčinou ztráty bytu, prvotním důvodem jsou mnohem častěji jiné dluhy, absence pravidelného přijmu a až následná neschopnost platit výdaje za bydlení.

Drahé bydlení má však jiný negativní dopad. Výrazně ztěžuje možnost získání nového bytu, pokud člověk bez přístřeší chce změnit svoji situaci, najde si zaměstnání a zajistí si pravidelný příjem.

Nutnost zaplatit předcházející dluhy (často formou exekuce na příjmy) dlužníkovi neumožní najmout si nový byt. Pokud už někdo ztratí vlastní byt, je pro něj v současnosti dosti obtížné nějaký jiný si opatřit.

Nejčastěji se tak bezdomovec ocitne v uzavřeném kruhu. Pobyt na ulici střídá azylový dům s ubytovnou. Odtud, podle zkušeností pracovníků azylových domů, jde opět na ulici a to se stále opakuje.

Hledají práci dlouhodobě

Pokud je jednou z hlavních příčin bezdomovectví nezaměstnanost, varující je též nejnovější analýza Českého statistického úřadu, zabývající se změnami a trendy v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice.

Podle těchto čísel téměř polovina lidí hledajících práci (44,2 %) je bez místa celý rok a více. To znamená, že tito lidé jsou plně odkázáni na sociální podporu a dávky.

Každý další měsíc bez práce přitom znamená menší šanci nějakou práci najít, zejména proto, že se dost často jedná o lidi bez odborné kvalifikace.
Ztráta bydlení však zahání mezi bezdomovce i lidi, kteří by pracovat chtěli a nejsou závislí na alkoholu ani na automatech.

Ztráta bytu je však dostává do stavu sociálního vyloučení.

Typickým bezdomovcem v ČR je podle studie muž kolem 40 let se základním vzděláním pocházející z mimopražského regionu, který ztratí práci, začne pít, rozpadne se mu rodina a ztratí byt.

Následně odchází do Prahy či jiného většího města, dál propadne pití, časem se dostane i do konfliktu se zákonem. To mu ovšem ztíží možnost získat jakoukoliv práci.