Tento výklad, který loni vzbudil mezi lidmi značné emoce, se mezi motoristy rozšířil po výroku Nejvyššího správního soudu, který dal plnou vinu řidiči z vedlejší cesty po jedné konkrétní nehodě.

Jak ale Právo zjistilo, není však ve skutečnosti uplatňován automaticky plošně na další nehody s podobným průběhem. Policie i pojišťovny většinou rozhodují případ od případu o rozdělení viny, a následně také o tom, z čí pojistky budou škody hrazeny.

„Rozsudek Nejvyššího soudu vychází z konkrétního případu a není závazný pro šetření policií a ani pro soudy jednotlivých stupňů. Poskytuje pouze vodítko, jak v rámci hodnocení důkazů v obdobných případech postupovat, i když zásadní rozpor s judikátem může vést nakonec ke zrušení prvoinstančních rozhodnutí,“ uvedl pro Právo Jiří Cívka z Generali.

Po zvážení jednotlivých důkazů by podle něho měla být vždy vyslovena i poměrná vina jednotlivých účastníků.

S určením viny se většinou čeká na posudky

„Vysoká rychlost poškozeného, při nedání přednosti v jízdě ze strany druhého účastníka nehody, může být důvodem k přehodnocení míry zavinění na dopravní nehodě, nelze ji však prokázat pouhým tvrzením jednoho z účastníků,“ zdůraznil Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Je nutný znalecký posudek, který vychází ze stop zaznamenaných na místě nehody, jako jsou například brzdná dráha, místo střetu vozidel, konečné postavení po nehodě. ČP používá speciální počítačový program Virtual Crash, jenž dokáže ze získaných dat průběh nehody věrně zobrazit a konfrontovat to pak s výpověďmi účastníků.

„Jedním z důležitých faktorů je rychlost vozidel včetně překročení maximálně povolené rychlosti v místě nehody, dále chování účastníků nehody, reakce a možnosti zabránění střetu. Rozhodnutí likvidátora se často opírá o rozbor a závěry znaleckého posudku na nehodu vypracovaný znalcem v trestním řízení o ublížení na zdraví,“ řekl Právu Václav Bálek z Allianz.

Stejné je to, pokud někdo z aktérů řídil po hlavní silnici pod vlivem alkoholu - po jedné právní linii se řeší, že jste nedali přednost v jízdě a po druhé závažný přestupek řidiče z hlavní, jenž pil.