V březnu bylo podáno 1554 insolvenčních návrhů fyzických osob, což je proti stejnému období roku 2010 nárůst o 70 procent.

„Tento vývoj je důsledkem stavu ekonomiky, nedostatku pracovních míst, poklesu reálných mezd a hlavně důsledkem neuváženého zadlužování fyzických osob. Fyzické osoby potom nemohou dostát svým závazkům a ocitají se v dluhové pasti,“ uvedl ve své analýze Creditreform.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 procent dluhu.

Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V březnu požádalo o oddlužení celkem 1426 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 968 případech.