Právě proto se Češi navzdory nutným úsporám v rodinných rozpočtech stále více v rámci životních pojistek připojišťují proti riziku závažných onemocnění.

Zatímco před více než deseti lety pojišťovny standardně nabízely finanční krytí pro zhruba desítku nejzávažnějších nemocí, v současnosti jsou na tomto seznamu více než tři desítky vážných chorob a tělesných selhání. Jde především o takové nemoci, které zásadně mění kvalitu života a v důsledku dlouhodobého působení je finančně ohrožena celá rodina.

„Zájem o toto připojištění projevuje nyní asi pětina klientů v rámci životního pojištění a každoročně roste,“ potvrdila Právu Eva Svobodová z Uniqa.

Připojištění kryje i roztroušenou sklerózu, encefalitidu, transplantaci kostní dřeně, Parkinsonovu chorobu, závažné popáleniny, úrazy hlavy.

Vztahuje se i na infekci virem HIV při krevní transfúzi nebo při plnění pracovních povinností. Nejčastějšími pojistnými událostmi v tomto směru jsou diagnózy zhoubných nádorů, zejména tlustého střeva a rakoviny prsu u žen. „Opakovaně se v posledních letech vyskytuje infarkt a mrtvice u mladších ročníků,“ dodala Svobodová.

Na lidech mezi třiceti a čtyřiceti lety se čím dál tím více podle ní podepisuje zejména stres, nadváha a nedostatek pohybu.

Plnění se moc vyplácet nechce

Lidé by si však obzvláště u těchto pojistek měli dávat velký pozor na to, co mají uvedeno ve své lékařské dokumentaci, tedy jakou mají zdravotní minulost, a co je uvedeno v pojistné smlouvě respektive jejích přílohách.

V případě výplat pojistného plnění u závažných úrazů a nemocí totiž jde o horentní částky, a pojišťovny proto bedlivě posuzují, zda plnění vyplatit. Zatímco v devadesátých letech bylo toto připojištění sjednáváno na desetitisíce korun, nyní se sjednává na statisíce.

Často se proto klientům stává, že po vzniku závažné situace se chlácholí tím, že alespoň dostanou peníze od pojišťovny, ale ta jim pak řekne, že jim nic nedá, protože zárodek choroby nebo nemoc jako takovou měli už před uzavřením pojistky a věděli o tom.

„Krytí se vztahuje na onemocnění vzniklá v době pojištění, tedy nikoli na nynější diagnózy nebo vrozené komplikace,“ potvrdila Svobodová.

Snížit cenu těchto pojistek lze tak, že si sjednáte dřívější konec tohoto pojištění, například do doby předpokládaného zaplacení hypotéky nebo osamostatnění dětí.