Případ zveřejnila Česká asociace pojišťoven (ČAP) s tím, že její sesterská organizace, Česká kancelář pojistitelů, už za něho vyplatila jedenáct miliónů korun.

Z toho náklady na léčení činily dosud 4,2 miliónu korun, bolestné milión, odškodné za ztížení společenského uplatnění 1,6 miliónu korun a ušlý výdělek 4,3 miliónu korun.

A tyto peníze bude po řidiči ČKP vymáhat, dokud je postupně nezaplatí. V praxi to znamená, že jen kvůli tomu, že si na starou škodovku nesjednal povinné ručení za pár tisíc korun ročně, bude platit celý život, jako by splácel hypotéku na velký rodinný dům.

Podle České asociace pojišťoven přes 600 tisíc registrovaných aut stále nemá sjednané povinné ručení, přičemž jejich majitelé v případě těžké nehody riskují mnohamiliónové postihy.

Nejde jen o sankce za každý započatý den, kdy není auto pojištěno, ale právě o situace, když s ním řidič zaviní těžkou nehodu a dojde k újmě na zdraví.

Škodu způsobenou majitelem nepojištěného auta postiženému uhradí Česká kancelář pojistitelů (ČKP) z garančního fondu, který je naplňován právě sankcemi od neplatičů povinného ručení, a následně jí ČKP vymáhá na nepojištěném viníkovi.