V roce 2010 bylo v České republice vyhlášeno 1615 firemních bankrotů, ve srovnání s rokem 2009 se jejich počet zvýšil o 159. Bankroty obchodních společností činily 78 procent celkového počtu, 22 procentní podíl měly bankroty fyzických osob - podnikatelů.

 

Jen mírný ekonomický růst, stagnace zaměstnanosti a velmi pomalým růstem mezd omezí možnosti řady domácností vyrovnat se svými závazkyVěra Kameníčková, analytička CCB

Rovněž rostl i počet insolvenčních návrhů týkajících se firem nebo podnikatelů, který se meziročně zvýšil ze 4425 na 4910.

Zatímco v případě obchodních společností bylo v roce 2010 vyhlášeno pouze o osm bankrotů více než v roce 2009, u fyzických osob podnikatelů to bylo o 151 bankrotů více.

"Podíl fyzických osob podnikatelů na bankrotujících firmách se meziročně zvýšil ze 14 procent na 22 procent, a v roce 2010 tedy bankroty fyzických osob podnikatelů dosáhly více než pětinového podílu,“ řekla vedoucí analytického oddělení CCB – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Průměrně bylo za každý měsíc roku 2010 vyhlášeno 135 bankrotů.

 Osobních bankrotů o 153 procent více

„Co se týče osobních bankrotů, jejich počet se loni meziročně zvýšil o 153 procent. Nejvíce bankrotovali lidé v Moravskoslezském kraji,“ uvedla CCB.

V roce 2010 bylo v Česku vyhlášeno přes 6200 osobních bankrotů, zatímco v roce 2009 to bylo 2 452. „Zároveň loni činil nárůst počtu insolvenčních návrhů u fyzických osob -  spotřebitelů 149,2% proti roku 2009,“ dodala společnost Creditreform.

„Počet osobních bankrotů v roce 2011 nejspíš překoná rok 2010, i když dynamika bude nižší. Očekávaný mírný ekonomický růst doprovázený stagnací zaměstnanosti a velmi pomalým růstem mezd omezí možnosti řady domácností řádně se vyrovnat se svými finančními závazky,“ uvedla Kameníčková z CCB.