Od letošního ledna platí povinnost pro cizince mít při pobytu na území ČR nad 90 dnů sjednáno cestovní zdravotní pojištění, které bylo uzavřeno s pojišťovnou oprávněnou provozovat toto pojištění na území ČR.

Toto pojištění musí krýt úhradu nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním, a to do limitu 30 000 eur po dobu pobytu na území ČR bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

„Ustanovení ale zcela nevyhovovalo cizincům z vyspělých států, kteří si mohli ve své zemi uzavřít pojištění s širším rozsahem pojištění. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k novelizaci ustanovení. Zvyšuje se limit pojistného plnění na nejméně 60 000 eur, a to na jednu pojistnou událost,“ upřesnila Právu Jolana Ackermanová České asociace pojišťoven (ČAP).

Rozšiřuje se možnost sjednání tohoto pojištění, a to nejen u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR, ale i u pojišťovny, která je oprávněná provozovat pojištění v ostatních členských státech Unie.

Musí předložit úředně ověřené doklady o pojištění

Jestliže cizinec uzavře pojištění v zahraničí, musí předložit úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek a dále na požádání doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území ČR.

V případě, že cizinec požádá při pobytu v ČR o udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo požádá o prodloužení dlouhodobého pobytu, musí toto pojištění sjednat v rozsahu komplexní zdravotní péče.

„Již nehrozí riziko, že povolení k pobytu bude cizincům znovu udělováno na základě formálních pojistných smluv pojišťoven ze třetích zemí, které reálná rizika zdravotní péče poskytované českými nemocnicemi nekryly,“ dodala Ackermanová.