Náklady na celou zimní údržbu jsou například jen v Olomouci odhadovány na více než 30 miliónů korun, Karlovy Vary počítají se zhruba 13 milióny korun. Českobudějovická radnice počítá, že za zimu zaplatí 20 miliónů korun, loni vyšla na více než 11 miliónů korun.

V Praze kvůli tomu, že je nutno nově se starat i o chodníky, se předpokládané náklady na letošní zimní sezónu zdvojnásobily na 730 miliónů korun. Nyní počítá Technická správa komunikací s asi 650 milióny.

Další desítky miliónů korun zaplatí i jednotlivé městské části, které si na úklid najímají techniku a brigádníky. Praha také tvrdí, že navýšila i pojištění, z něhož se hradí kompenzace těm, kteří se na neuklizených chodnících zraní.

V Chebu, kde se na zimním úklidu podílí více subjektů, jako městská společnost, dále soukromá firma, Diecézní charita, údržba silnic Karlovarského kraje a v okrajových částech města i samostatné fyzické osoby s traktory, mají na zimu zatím vyčleněno 7,5 miliónu korun, ale počítají s tím, že se náklady mohou nakonec dostat přes deset miliónů korun.

Co se dá pořídit za 10 miliónů korun pro okres

To je orientačně podobně jako v České Lípě, kde s takovou částkou počítají pro úklid města a silnic spadajících do tohoto okresu. A co za takové peníze má město okresního formátu k dispozici?

Pro Českou Lípu a Nový Bor jsou vyčlenění čtyři dispečeři, sedmnáct řidičů a osm lidí pro ruční úklid. Z techniky jsou to čtyři chodníkové sypače, dva velké sypače pro silnice, tři traktory, jeden speciální sypač pro obzvláště neprůjezdné úseky a dva valníky.

„Dispečink má teď službu 24 hodin, každý den máme porady se zástupci města ,“ potvrdil Martin Kalvas ze specializované úklidové a odpadové firmy AVE.CZ, která uvedla, že kromě radnice má rovněž sjednáno odpovědnostní pojištění, jestliže někdo bude nárokovat odškodnění za zranění na kluzké komunikaci.

„Doposud jsme z radnice nezaznamenali urgenci. Ve městech, kde operují naši lidé a technika, děláme, co můžeme. Co se týče řidičů, tak důrazně apeluji, ať obzvláště teď myslí na to, že svoji jízdu musí pružně přizpůsobovat  stavu vozovky a počasí,“ zdůraznil Jaroslav Nálevka z pražské centrály AVE. CZ.

V záloze jsou i „kancelářské krysy“

Stotisícový Hradec Králové má na letošní zimu připraveno přibližně osm milionů korun plus pět milionů v rezervě. Čtyři milióny už letos město dalo do nákupu nových multikár. Úklid zajišťuje sedm desítek zaměstnanců městských technických služeb, brigádníků, a to i z kanceláří, může být nasazeno až 200.

Třeba v Sokolově ale podle ČTK nemají vůbec oddělenou položku na zimní údržbu.

Jednatřicetitisícový Trutnov má na letošní zimní údržbu vyčleněno asi 5,5 miliónu korun. Do nákupu nového auta pro údržbu, sněhové frézy a malého traktoru radnice dala 2,4 miliónu korun.

Počet žádostí o odškodnění roste

„Počet oprávněných nároků na odškodné za úrazy na namrzlých a zasněžených chodnících narůstá. Minulou zimu jsme ve městech, která jsou u nás pojištěna, vyplatili odškodné téměř dvou stovkám poškozených lidí. Povědomí lidí, jak v takových situacích postupovat, sice narůstá, stále je ale vysoké procento případů, kdy odškodné platit nemůžeme. Buď na něj nevznikl nárok, nebo poškozený jednoduše nevěděl, jak věc řešit,“ potvrdila Iva Knapová z ČSOB Pojišťovny.

Ne každý pád na chodníku automatiky znamená vznik odpovědnosti za škodu a tím pádem nárok na odškodné.

O uznání nároku rozhoduje především město, i když likvidace jde z pojistky

„Kraj, město nebo obec mohou být pojištěny proti takovým situacím, nebo nemusí. Pokud není pojištění uzavřeno, kraj, město nebo obec posuzují jednotlivé případy a v případě uznání své odpovědnosti pak plnění poškozenému vyplácí ze svých prostředků.  V obou případech by poškozený neměl zapomenout pokusit se co nejobjektivněji zdokumentovat vznik a průběh škodné události,“ dodala Knapová.

Klíčové je v takových případech podle ní vždy rozhodnutí města, respektive správce komunikace, a to především v tom, zda odpovědnost za neschůdnost chodníku uzná či neuzná. Přitom plnění může dosahovat i statisícových částek.