Exekutor z Prahy 2 Aleš Bayer si už za to, že výzvy k uhrazení dluhu posílal na hlavičkovém papíře exekutorského úřadu, vysloužil pokárání od prezidentky Exekutorské komory ČR Jany Tvrdkové.

Přísnější postih mu ale podle mluvčí komory Moniky Zajícové podle stávající právní úpravy dát nemohla. A to i přesto, že se odborníci i ministerstvo spravedlnosti shodli, že správa pohledávek pro soukromou firmu exekutorovi nepřísluší. Zákon totiž jasně neříká, co exekutor smí nebo nesmí dělat.

Vedení komory proto bude podle Zajícové usilovat o to, aby se exekuční řád změnil a pravomoci exekutorů jasněji vymezil. „Uvítali bychom úpravu znění příslušného zákona tak, aby bylo jednoznačné,“ sdělila Zajícová.

Prezidentka komory podle ní také vyzvala všechny soudní exekutory, aby se podobné vedlejší činnosti zdrželi.

„Hovořila i s dotčeným exekutorem, který přislíbil, že od dané praxe ustoupí,“ uvedla mluvčí Zajícová.

Ministerstvo: novela se už připravuje

Ministerstvo spravedlnosti s takovým postupem souhlasí. „Pokud by změna vedla ke zpřesnění a pomohla předcházet situacím, kdy exekutor vykonává něco jiného, než by měl, pak ano,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Ludvíková.

„Na druhou stranu pokud exekutor v tomto případě vymáhal pohledávku již před rozhodnutím soudu, pak nevím, co by bránilo jeho postihu už dnes podle současné úpravy,“ dodala s tím, že novela exekučního řádu je v současné době v přípravě.

Čtenářce Práva, která 1. září vylovila ze schránky dopis od exekutora kvůli měsíc nezaplaceným 16 stovkám, přinesl postup komory úlevu.

„To je určitě pozitivní. Zejména pro spoustu lidí, kterým by se stala stejná věc jako mně. Považovala jsem to opravdu za neúměrně tvrdý postup vzhledem tomu, co se mi přihodilo,“ uvedla.

Účet od plynáren údajně pouze někam založila během letního stěhování bytu. Dluh okamžitě po obdržení obsílky zaplatila.

Kancelář exekutora Bayera si včera nejprve vyžádala dotazy Práva písemně, odpověď ale redakce neobdržela.