Vyplývá to z údajů České asociace pojišťoven a předběžných výsledků pojišťoven, jejichž přesné údaje budou ovšem zveřejněny až v horizontu následujících dvou týdnů.

Celkový objem předepsaného pojistného vzrostl o 8,1 %, meziroční nárůst předpisu životního pojištění je 21,5 %. U pojištění motorových vozidel se naopak vybrané pojistné snížilo o tři procenta oproti předchozímu čtvrtletí.

„Obchodní výsledky členů České asociace pojišťoven (ČAP) potvrzují rostoucí zájem občanů o jednorázové vklady do životního pojištění. Díky němu se předpis celkového pojistného oproti prvnímu čtvrtletí téměř zdvojnásobil,“ konstatuje se v nejnovější zprávě ČAP.

Růst v oblasti životního pojištění výrazně ovlivňuje prodej jednorázově placeného pojistného. „Objem předepsaného pojistného se u této varianty zvýšil meziročně o 73 procent, zatímco běžně placené pojistné narostlo o 1,3 procenta. Na růstu se drtivou měrou podílejí pojišťovny, které přes bankovní síť nabízejí přechod od tradičních bankovních spořících produktů k tzv. 'bankopojištění',“ dodala ČAP.

„Obávám se však, aby tento trend nepředstavoval budoucí časovanou bombu, kdy očekávání klientů pojišťoven, kteří vloží jednorázově peníze do dlouhodobých pojistných produktů, nemusí být splněna,“ řekl výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.

Hovoří o stagnaci, ale rostou

„Celkový růst pojistného o osm procent vypadá zajímavě. Stojí za ním však téměř výhradně přesuny bankovních vkladů do jednorázových životních pojistek, které fungují především pro dlouhodobé úspory,“ potvrdil Právu Richard Kapsa z České pojišťovny.

Po odečtení vlivu jednorázových životních pojištění je podle jeho slov zřejmé, že pojistný trh jako celek neroste, ale stagnuje. „To platí jak pro neživotní pojištění, tak i pro běžně placená životní pojištění s významnou rizikovou složkou,“ brzdí optimismus z pohledu pojišťoven Kapsa.

Nicméně sama Česká pojišťovna už nyní připouští, že ona sama celkově nestagnuje, ale za prvních šest měsíců letošního roku vydělala více na pojištění podniků a domácností.

Lidé si více pojišťují domácnosti, stavby a úrazy

„U lidí rostlo pojištění staveb, domácnosti a úrazu. Zaznamenali jsme nárůst zájmu velkých firem o pojištění technických rizik a živelní pojištění. Registrujeme zvýšenou poptávku po pojištění majetku a odpovědnosti,“ uvedla Dagmar Koutská z České pojišťovny (ČP), která je největší pojišťovnou v zemi. Naopak méně se podle ní dařilo pojištění automobilů. Mnozí lidé rušili havarijní pojištění.

Pokles má ČP u běžně placeného životního pojištění. Její sesterská pojišťovna, Generali, patřící do stejné skupiny, si v tom však polepšila.

„U životního pojištění máme nárůst o 11,5 %,“ potvrdil Jiří Cívka z Generali.
„První polovina roku 2010 byla velmi úspěšná. Meziročně jsme na pojistném vybrali o bezmála 15 % více, což je téměř o polovinu více, než rostl celý pojistný trh v ČR jako takový,“ sdělil Právu Petr Kleiner z ČSOB Pojišťovny.

U jednorázově placeného životního pojištění pojišťovna podle něho zaznamenala celkový nárůst dokonce o více než padesát procent. „Neživotní pojištění nám vzrostlo o téměř pět procent, především u podnikatelských rizik,“ dodal Kleiner.