„Pokles u firem zaznamenáváme i v meziročním srovnání. Proti červnu, kdy byl pokles insolvenčních návrhů ve srovnání s rokem 2009 jen sedmiprocentní, činí meziroční pokles v červenci již 23,9%“, uvedla Stanislava Menšíková, analytička společnosti Creditreform. Zhruba polovina návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku.

Podle ní bylo v červenci 2010 podáno celkem 1257 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 373 insolvenčních návrhů právnických osob. V přepočtu návrhů u jednotlivců na počet dní v měsíci je vidět, že se nárůst nezastavil. Vysoké počty osobních bankrotů ukazují i meziroční srovnání.

Teprve v letošním roce se naplno projevují důsledky ekonomické krize, kdy zadlužené fyzické osoby nemohou dostát svým závazkům. Tuto situaci je možné řešit oddlužením.

Oddlužení jednotlivců

Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V červenci požádalo o oddlužení celkem 826 osob, z toho v 493 případech bylo oddlužení povoleno. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v červenci jen sedm dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.