Jak vyplývá z informací České daňové správy, vše začalo rutinní kontrolou. Jedna společnost s ručením omezeným podávala daňová přiznání k DPH, ve kterých vykazovala pouze přijatá zdanitelná plnění v relativně vysokých objemech a tomu odpovídající vysoký odpočet daně. Právě tím ovšem na sebe upozornila finanční úřad.

Úřad se nejprve neúspěšně pokusil kontaktovat jednatele společnosti. Překvapivě měl totiž jako trvalé bydliště uvedenu ohlašovnu městského úřadu, obdobně jako to mívají někteří bezdomovci. Firma přitom vykazovala mnohamiliónové obraty. Ani na firemní adrese uvedené v obchodním rejstříku tuto společnost nikdo neznal.

Za společnost jednal zástupce předkládající plné moci jednatele s jednodenní platností. Byly to však falešné dokumenty. „V dalším řízení byla pravost těchto plných mocí vyvrácena znaleckým posudkem,“ konstatuje daňová správa.

Ve skladu byla jen bezcenná drť

Z listin, které měl finanční úřad k dispozici, bylo následně zjištěno, že výše uplatněných nároků na odpočet DPH je ovlivněna především fakturami za nákup skleněných kamenů používaných při výrobě klenotů. Následně berňák odhalil, že vysoké částky uvedené na fakturách nebyly nikdy uhrazeny. Při místním šetření v pronajatém skladu byly zajištěny pytle obsahující drť vznikající jako odpad při výrobě skleněných korálků.

„Tedy nikoliv broušené sklo určené pro výrobu klenotů, jak bylo papírově deklarováno, ale téměř bezcenný brak,“ popisuje případ daňová správa.

Finanční úřad zjistil, že smyslem provedené transakce vůbec nebylo podnikání, ale výhradně podvodné vylákání peněz ze státního rozpočtu. Za období od září 2007 do března 2008 šlo o více než 35,5 miliónu korun.