Ministerstvo průmyslu a obchodu rozšířilo program Záruka za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele i na poskytování záruk za investiční úvěry ve vybraných oborech, které nejsou podporovány v dotačním Operačním programu Podnikání a inovace.

Díky zvýhodněným zárukám se podnikatelé snadněji dostávají k úvěrům od bank na financování provozních potřeb. Nejčastěji jsou využívány k tomu, aby firma mohla realizovat subdodávku pro významné dodavatele do zahraničí.

Rozšíření se týká především velkoobchodu a maloobchodu, ubytování, vzdělávání, stravování a pohostinství a činností cestovních agentur a cestovních kanceláří. Nově budou také poskytovány záruky za investiční úvěry podnikatelům na území hlavního města Prahy, kteří o ně v současné době nemohou žádat v rámci OPPI.

Rovněž státní Česká exportní banka vystavuje malým a středním firmám bankovní záruky za subdodavatele exportérů.