Mimořádné odpisy platí už pro celý loňský rok a představují možnost, nikoli povinnost. Záleží na každém poplatníkovi, aby zvážil, co je pro něho v konkrétním případě nejvýhodnější.

Avšak pozor, tato možnost je časově omezena – pokud si auto nebo jiný hmotný majetek pořídíte letos po 30. červnu, na mimořádné odpisy zapomeňte.

Kdy je možnost

Poplatník může využít mimořádné odpisy podle § 30a zákona, jestliže splní tři podmínky:

1. Jedná se o hmotný majetek, který patří do první odpisové skupiny (například kancelářské stroje a počítače) nebo druhé odpisové skupiny (například osobní i nákladní auta, zemědělské nebo obráběcí stroje, stroje pro zemní a stavební práce).

2. Musí se jednat o zcela nový hmotný majetek, poplatník musí být jeho prvním vlastníkem. Za prvního vlastníka se považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího vlastníka byl zbožím. Je jím i ten, kdo tento majetek pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.

3. Hmotný majetek musí být pořízen od 1. ledna 2009 do 30. června 2010.

Jak postupovat

U hmotného majetku v 1. odpisové skupině se odpisy uplatňují rovnoměrně, bez přerušení, a to až do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

U hmotného majetku v 2. odpisové  skupině se za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny.

Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce počínaje následujícím měsícem po uvedení hmotného majetku do užívání. Zaokrouhlují se na celé koruny nahoru.