Mějte na paměti, že životní pojištění je v první řadě od toho, aby vás finančně zabezpečilo v případě nenadálé a těžké situace a krylo vaše rizika, která se mohou v průběhu života objevit

Pokud si sjednáváte životní pojištění, které spořící složku obsahuje, je důležité správně nastavit optimální poměr mezi složkou určenou na zhodnocení, tedy spoření a složkou určenou výhradně ke krytí rizik.

Jen ta vám totiž zajistí pojistnou ochranu v odpovídajícím rozsahu. Spoření či investování by mělo být vnímáno pouze jako sekundární efekt životního pojištění.

Pozor na podpojištěnost

Před samotným sjednáním životního pojištění je třeba vyhodnotit, na jaké standardy jste zvyklí, jaké jsou vaše potřeby či závazky (např. zajištění rodiny, či krytí hypotéky).

Sjednejte si životní pojištění

Pojistnou částku na smrt lze snadno odvodit z násobku výše vašeho ročního příjmu a měla by činit podle vašich možností jeho dvou až pětinásobek. Při měsíčním výdělku 20 000 Kč by tedy pojistná částka měla podle ČAP přibližně představovat 480 000 až 1 200 000 Kč.


Krátkodobé životní pojistky nejsou tak výhodné jako dlouhodobé

Životní pojištění je konstruováno jako dlouhodobý produkt a tak je třeba jej vnímat.

Velmi často si lidé sjednají životní pojištění na dobu pěti let s tím, že až jim pojištění skončí, sjednají si nové. To ovšem není ideální strategie. Krátkodobá smlouva poskytne krátkodobou pojistnou ochranu a sjednání nové pojistné smlouvy je spojeno s novým zdravotním zkoumáním, jehož výsledek může mít dopad na cenu pojistného.

Se sjednáním nové smlouvy také klient hradí vstupní poplatky a tzv. administrativní náklady spojené se zavedením smlouvy do systému.

Málokdo ví, že připojištění těchto rizik je finančně vždy výhodnější, pokud je sjednáváme v rámci životního pojištění, než když se rozhodneme je pojistit samostatně.

Vypovězení smlouvy v průběhu jejího trvání bývá vždy finančně nevýhodné.