"Výše mateřské, kterou nastávající matky začínají pobírat zpravidla šest až osm týdnů před porodem a dostávají ji po dobu 28 týdnů, se v důsledku výše popsaných změn snížila o 20 až 23 procent v závislosti na výši jejich příjmu," tvrdí advokátka Nataša Randlová.

Příklad:  mínus 3 800 korun měsíčně méně

"Matka, která před nástupem na mateřskou dovolenou pobírala hrubou mzdu ve výši 25 000 Kč, dostávala v roce 2009 přibližně 16 950 Kč měsíčně. Od ledna to je o 3800 Kč méně. V legislativním procesu jsou v současné době hned tři návrhy na zrušení tohoto snížení, a tedy zachování mateřské na úrovni roku 2009," vysvětluje Barbora Suchá z advokátní kanceláře Randl Partners.

U peněžité pomoci v mateřství se snížil podíl z denního vyměřovacího základu (částka, z níž se mateřská vypočítává) ze 70 na 60 procent a došlo i ke změně v jeho výpočtu. Do první redukční hranice ve výši 791 Kč se nově příjem zaměstnankyně započítává jen z 90 %, nikoli v plné výši.

Změny se dále dotkly ošetřovného, které je v roce 2010 správou sociálního zabezpečení vypláceno až od 4. kalendářního dne ošetřování nebo péče, nikoli od prvního.

Doba poskytování ošetřovného se v důsledku tohoto úsporného opatření o tři dny zkrátila (na šest dnů, resp. 13 dnů u osamělých zaměstnanců). V Poslanecké sněmovně se nachází návrh na zrušení tohoto zkrácení podpůrčí doby – v případě jeho schválení by bylo ošetřovné jako dříve vypláceno již od 1. kalendářního dne.

Veškerá opatření v nemocenských dávkách (tedy ve výši rozebírané peněžité pomoci v mateřství a ošetřovném) byla přijata pouze na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2010. Od roku 2011 by se tedy měly dávky opět zvýšit na úroveň roku 2009, pokud ovšem nebudou v mezidobí přijaty další změny.

"Vládní úspory změnily i výši přídavku na dítě. Vyšší přídavek, zavedený od 1. července 2009, se od 1. ledna 2010 opět snížil – o 50 Kč měsíčně. Koeficient pro vypočítání příspěvku se změnil zpět z 2,5 na 2,4," uzavřela Randlová.