Movité věci se prodávají v dražbě za třetinu odhadní ceny, nemovitosti pak za dvě třetiny odhadní ceny.

„Je však třeba počítat s tím, že vyvolávací cena položky je často překročena až o třetinu. Pokud se některé položky nepodaří vydražit, jdou do dražby opakovaně, přičemž se jejich cena snižuje,“ vysvětluje Tomáš Vrána z Exekutorského úřadu v Přerově, který patří k nejaktivnějším v Česku. Letos vydražil téměř 4 500 položek. Dražeb, které organizují, se v průměru 110 dražitelů. Celkový počet návštěvníků je však obvykle téměř trojnásobný.

Nový Portál dražeb

A kde se o dražbách dozvědět? Buď přímo na stránkách exekutorů nebo na novém Portálu dražeb nemovitostí pod správou Exekutorské komory ČR, který byl nedávno spuštěn, aby se exekuce a následně dražby staly více transparentní.

Portál dražeb umožňuje zjišťovat informace o konkrétních dražbách nemovitostí vedených jednotlivými soudními exekutory podle exekučního řádu, zejména zjišťovat, kterých nemovitostí se dražba týká, datum konání dražby, výši nejnižšího podání.

Soudní exekutoři ale nemají zákonnou povinnost informace o jimi vedených dražbách na Portál dražeb zapisovat, takže stále platí, že nejlépe se investuje těm, kteří exekutory znají osobně. Zajímavou dražební nabídku totiž stačí „zveřejnit“ na víceméně zastrčeném webu nebo na vývěsce úřadu, a ten kdo o ní už ví, má tak k výhodné koupi víceméně cestu volnou...