Reforma přinese především rozšíření nabídky investičních strategií, vyšší státní příspěvky, zároveň však již u nových smluv nezaručí stoprocentní návratnost našich vkladů.

Za transformací penzijního připojištění stojí Zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. Reforma třetího pilíře spočívá v rozdělení majetku stávajícího penzijního fondu na majetek akcionáře a majetek klientů penzijního připojištění.

Z majetku akcionáře vznikne penzijní společnost, tedy budoucí správce jak nového druhého pilíře, tak i zreformovaného třetího pilíře. Majetek klientů penzijního připojištění bude  u penzijní společnosti vyčleněn v tzv. transformovaného fondu, kde bude nadále provozováno penzijní připojištění. Nově pak paralelně vedle penzijního připojištění vznikne nový produkt doplňkové penzijní spoření, o které ve třetím pilíři pod hlavičkou penzijních společností bude pečovat účastnický fond.

Jak to bude fungovat

V rámci třetího pilíře tak budou vedle sebe existovat dva produkty. Stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem v podobě, na kterou jsme zvyklí, tedy s garancí nezáporného výnosu a výsluhovou penzí.

Nové doplňkové penzijní spoření vstoupí do hry 1. ledna 2013. Tento produkt bude nabízet hned několik investičních strategií na obdobném principu jako dnešní podílové fondy.

Hlavní výhodou účastnických fondů bude možnost zvolit si investiční strategii. Buď se můžeme pustit do dynamické strategie s možností vyššího zhodnocení, nebo je možné zvolit konzervativnější cestu, která zase nabídne vyšší jistotu. Od nového roku budeme mít možnost setrvat v transformovaných fondech, či bezplatně přestoupit do účastnických fondů. Přestup však bude pouze jednosměrný, a pokud se rozhodneme pro nový systém, vrátit se zpět již nebude možné.

Penzijní společnosti s jasnými pravidly

Fungování nástupců penzijních fondů – penzijních společností – bude mít volnější pravidla. Penzijní společnosti totiž nebudou tolik vázány povinnou každoroční garancí nezáporného zhodnocení, a tak budou mít více prostoru výhodně investovat. Klienti si budou moci zvolit z více investičních strategií a budou moci získat vyšší zhodnocení

„Zároveň budou platit výrazně přísnější pravidla pro poplatkovou politiku. Zatímco v současné době není stanoven strop, kolik procent z celkového investičního výnosu fondu je možné vyčlenit na provozní náklady, v budoucnosti budou platit jasná pravidla,“ vysvětlil Jan Brhel, produktový manažer ING Penzijního fondu.

Transformovaný fond bude moci na svůj roční provoz využít jen 0,6 % z aktiv fondu, u účastnických fondů třetího pilíře to bude činit 0,4-0,8 %, u důchodových fondů ve druhém pilíři pak ještě méně – 0,3-0,6 % z celkových aktiv fondu. Dnes tato hranice u většiny stávajících fondů na trhu přesahuje 1 % z celkových aktiv.

Výplata ze třetího pilíře

Ve třetím pilíři budou naspořené a zhodnocené prostředky vypláceny s jistými změnami obdobně jako dnes. Stejná zůstane starobní penze a jednorázové vyrovnání, na které dosáhneme v 60 letech, pokud si spoříme alespoň pět let.

Zachována bude i invalidní penze, na kterou získáme nárok po 36 měsících spoření a odbytné, na které však nárok vznikne nově po 24 měsících namísto původních dvanácti. Do výplatního systému v rámci třetího pilíře budou zavedeny nové možnosti, a to úhrada pojistného pro doživotní penzi a úhrada pojistného na stanovenou dobu a výši. Zrušena pak bude výsluhová penze.

U koho si pořídíme penzijko

Změnou projde také prodejní model produktů doplňkového penzijního spoření, ale i důchodového spoření v rámci II. pilíře. Osobami oprávněnými nabízet a prodávat tato spoření budou investiční zprostředkovatelé a jejich vázaní zástupci, penzijní společnosti a jejich vázaní zástupci a nejspíše instituce disponující licencí obchodníka s cennými papíry.

Slovníček pojmů třetího pilíře

 • Penzijní společnost – právní nástupce stávajícího penzijního fondu, který bude nově správcem jak reformovaného III. pilíře, tak i nově vzniklého II. pilíře
 • Doplňkové penzijní spoření – nové spoření ve III. pilíři, nástupce stávajícího penzijního připojištění.
 • Účastnické fondy – fondy nabízené ve III. pilíři, obdoba podílových fondů. Jejich nabídka (počet a investiční strategie) není legislativně omezena.
 • Transformovaný fond – v transformovaném fondu bude zachováno penzijní připojištění se státním příspěvkem. Vstup do transformovaného fondu nebude možný, v jeho pravomoci bude jen spravovat smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené do 30. listopadu 2012.
 • Penzijní/důchodová jednotka – je definována jako nejmenší podíl na majetku v některém z účastnických nebo důchodových fondů. Jednotka je analogií podílové jednotky známé z podílových fondů.

Vznik penzijních společností:

I. Pilíř:

 • stávající státní systém důchodového zabezpečení
 • průběžné financování
 • zaměstnavatel i zaměstnanci platí povinné odvody na důchodové pojištění do společného státního důchodového účtu v celkové výši 28%
 • z tohoto účtu jsou vypláceny státní důchody

II. Pilíř:

 • nově vznikající důchodové spoření v důchodových fondech penzijních společností
 • individuální dobrovolné rozhodnutí převést 3% z I. pilíře + další 2% z hrubé mzdy na individuální účet účastníka
 • lidé starší 35 let mohou vstoupit pravděpodobně jen do konce června 2013 před dovršením 35 let možno vstoupit kdykoliv

III. Pilíř:

 • Doplňkové penzijní spoření
 • modifikované pokračování dnešního dobrovolného penzijního připojištění se státním příspěvkem
 • transformovaný fond vznikne ze současných penzijních fondů a bude v něm zachováno penzijní připojištění
 • nové účastnické fondy budou nabízet různé investiční strategie v rámci doplňkového penzijního spoření

Chcete se o změně našeho penzijního systému dozvědět více? Pak neváhejte a navštivte www.ingpenzijnispolecnost.cz, kde naleznete veškeré potřebné informace a můžete si také spočítat, jak na tom v penzi budete.