České republice se blíží jenom Itálie, kde malé, spíše rodinné firmy, jsou rovněž největším zaměstnavatelem. Celkový obrat malých italských firem je skoro stejný jako u velkých firem s více než 250 zaměstnanci. To ale v České republice neplatí, živnostníci sice zaměstnávají nejvíce obyvatel v produktivním věku, ale jejich tržby jsou nižší.

Opačné poměry panují na Slovensku. Malé firmy se na celkovém počtu společností podílejí 73 procenty. Zatímco v EU se velké firmy podílejí na celkovém počtu podniků asi půl procentem, na Slovensku je to 1,4 procenta, tedy nejvíce ze všech.

Malé a střední firmy s méně než 250 zaměstnanci jsou pilířem celé ekonomiky Evropské unie. Zaměstnávají více než dvě třetiny Evropanů;, devět z deseti podniků zaměstnává méně než deset lidí.

V ČR roste počet podnikatelů

Podnikatelů mírně přibylo i v létě, i když jarní vzestup jejich počtu se neopakoval. Počet osob samostatně výdělečně činných, tedy podnikatelů, soukromých lékařů, umělců nebo zemědělců, vzrostl od června do konce září o 4000 na 910 000. Loni se počet podnikatelů snížil o 35 000.