"Způsoby připojení jsou různé a fantazie hříšníků při provádění neoprávněných odběrů nezná mezí. Ve většině případů však ohrožují nejen svůj majetek, ale i životy osob pohybujících se v blízkosti tohoto nelegálního odběru. Často tak ohrožují především svoji rodinu a zvláště děti," řekl Právu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Agresivita pachatelů neoprávněných odběrů podle mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Beránkové stále roste, a dokonce se objevují "novodobí živnostníci".

Ti zájemcům neoprávněné odběry zprostředkovávají za úplatu, a tím poškozují jak distributora elektrické energie, tak i jednotlivé odběratele. Navíc se porušením zákonů dopouštějí trestné činnosti.

Nelegální dodávka se přeruší

Z celkového počtu neoprávněných odběrů jich podle Beránkové bylo 21 v režimu vysokého napětí, 3198 případů představovalo nelegální odběr energie o nízkém napětí. Útvar, který se v ČEZ problémem zabývá, může při zjištění neoprávněného odběru dodávku elektrické energie omezit nebo přerušit.

Stanoví také náhradu způsobené škody a přímo ji vymáhá. Jako jediný útvar ve Skupině ČEZ přijímá finanční plnění v hotovosti.

Pracovníci útvaru při akcích používají jednotné oblečení, prokazují se služebním průkazem, pověřením společnosti ČEZ Měření a plnou mocí společnosti ČEZ Distribuce.