Každý penzista ví, že jeho příjem se skládá ze dvou částí - ze základní a z procentní výměry. Starodůchodcům se procentní výměra od ledna zvýší o 6,6 procenta, zatímco novodůchodcům jen o 5,6 procenta. Je to dáno tím, že starodůchodci doplatili na nový zákon o důchodovém pojištění nižšími penzemi, a proto se jim vláda snaží rozdílnou valorizací tuto nespravedlnost napravit.

Základní výměra je jednotná pro všechny a v současné době činí 1470 Kč. Od ledna se zvedne o sto korun na 1570 Kč.

Kdo nechce čekat až na výměr z České správy sociálního zabezpečení a chce vědět hned, o kolik se mu důchod zvýší, může si to velice snadno spočítat.

Jak si nový důchod spočítat

Od celkové částky musí nejprve odečíst základní výměru (1470 Kč). Zbylou částku zvýší buď o 5,6 nebo 6,6 procenta podle toho, v jakém roce mu byl důchod přiznán. K výsledku přičte zvýšenou základní výměru, tedy 1570 Kč. Výsledkem je nový důchod, který dostane od ledna 2007.

Penzistovi, který nyní dostává například 7500 korun, se důchod v lednu zvýší o 438 korun (je-li novodůchodce) nebo o 498 korun, patří-li mezi tzv. starodůchodce. Naopak ten, kdo má dnes penzi například 9450 korun, dostane v lednu přidáno 547 korun (novodůchodce) nebo 627 korun (starodůchodce). Valorizace se vztahuje na všechny typy důchodů - starobní, částečně a plně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí.

Jak rostly průměrné důchody
datum zvýšení zvýšení o Kč zvýšení v %
srpen 1997 486 10,5
červenec 1998 380 7,3
srpen 1999 295 5,3
prosinec 2000 356 6,0
prosinec 2001 495 7,8
leden 2003 217 3,2
leden 2004 146 2,1
leden 2005 416 5,7
leden 2006 380 4,9
leden 2007 500 6,2
zdroj: MPSV