Pokles nejvíce ovlivnily ceny ropných výrobků, které se proti dubnu snížily o 13,3 procenta. Chemické výrobky zlevnily o 0,6 procenta, přičemž cena základních chemických látek klesla o 0,8 procenta. Ceny ostatních nerostných surovin se mírně snížily o 0,3 procenta. Ceny v ostatních odvětvích naopak vrostly nebo stagnovaly. V odvětvích základních kovů, hutních a kovodělných výrobků se ceny zvýšily o jedno procento.

Ceny mléka a vajec klesly

Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků stouply o 0,3 procenta. Vyšší byly i ceny stavebních prací, a to o 0,2 procenta. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví naopak zůstaly beze změny. Stagnovaly i ceny tržních služeb v podnikatelské sféře. Zatímco ceny v peněžnictví vzrostly o 0,8 procenta, ceny za služby pošt a telekomunikací se snížily o 0,7 procenta. Pokračovalo zvyšování cen zemědělských výrobců, které podražily o 3,3 procenta.

Rostly ceny živočišných i rostlinných výrobků, zejména prasat obilovin, ovoce, zeleniny a drůbeže. Naopak poklesly ceny mléka a vajec. Meziroční propad cen zemědělských výrobců se zmírnil. V květnu ve srovnání se stejným měsícem loňského roku klesly o 8,6 procenta proti 14,8 procenta v dubnu. Klesaly ceny živočišných výrobků, především prasat, mléka, jatečního skotu, vajec a drůbeže, které byly o 5,6 procenta nižší než v květnu 2002. Rostlinné výrobky meziročně zlevnily o 14,1 procenta v důsledku snížení cen obilovin, brambor a ovoce. Ceny zeleniny a olejnin naopak vzrostly.

Ceny průmyslových stavebních prací stouply o 2,2 %

V průmyslu meziročně klesaly zejména ceny koksu a ropných výrobků, které se snížily o 6,6 procenta. Zlevnily i potraviny, nápoje a tabákové výrobky, jejichž cena klesla o 2,7 procenta. Cena plastových a pryžových výrobků klesla o 3,2 procenta. Ceny stavebních prací meziročně vrostly o 2,2 procenta, zatímco ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly o 1,5 procenta nižší než v květnu 2002.

Nárůst cen tržních služeb v podnikatelské sféře o 1,6 procenta ovlivnilo hlavně zvýšení cen podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu a peněžnictví. Na druhé straně poklesly ceny za poštovní a telekomunikační služby. Ceny průmyslových výrobců v Evropské unii meziročně rostou od září loňského roku, v dubnu stouply o 1,9 procenta. Ceny průmyslových výrobců v dubnu rostly i v kandidátských zemích, klesly pouze v Litvě a Estonsku.