Nástupce DPÚK, se kterým již kraj zrušil smlouvu, ČSAD Česká Lípa v pátek Právo informoval o svém podezření, že při uzavření rámcových smluv uvedl kraj firmu v omyl.

"Ministerstvo vnitra nás informovalo o významných právních vadách smluv, a naše společnost se tak ocitá v kritické situaci," konstatoval ředitel společnosti ČSAD Česká Lípa David Mahdal. Pokud by prý od 9. září firma poskytovala služby veřejnosti podle podmínek vyplývajících z těchto smluv, nemusela by vůbec dostat zaplaceno. "Na základě těchto alarmujících skutečností jsme se rozhodli vyvolat společné jednání se všemi zainteresovanými stranami," uvedl Mahdal.

Ústecký kraj má s DPÚK dlouhodobé spory. Dopravce na začátku srpna zastavil na čtyři dny provoz na 2100 spojích, protože mu kraj nezaplatil za ztrátu z osobní dopravy za poslední tři měsíce. Dopravní podnik žádá po kraji asi 70 miliónů. Krajský úřad je ale vyplatit nehodlá, protože s DPÚK nemá od 1. května platnou smlouvu. Kontrakt vypověděl, protože prý dopravce požadoval za provoz autobusů příliš mnoho peněz.

Nový dopravce ČSAD Česká Lípa má smlouvu do 2. června 2007, ale objednávku na své služby jen do konce letošního roku. ČSAD Česká Lípa od DPÚK převzala většinu jeho řidičů a v kraji má začít zajišťovat dopravu od 9. září. Obě firmy vznikly rozdělením společnosti ČSAD BUS Ústí nad Labem v roce 2004 a mají stejné akcionáře.  

Školní autobusy vyjedou

Kraj nevyřešil provoz školních autobusů od 4. do 9. září. DPKÚ v pátek sdělil že autobusy pro školáky v pondělí vypraví, i když u nich nemá slíbeno, že dostane od kraje zaplaceno. Právu to v pátek potvrdil mluvčí společnosti Marek Ženkl.

"DPÚK poukazuje na fakt, že i tyto spoje jsou součástí základní dopravní obslužnosti kraje, protože je jimi zajišťována doprava občanů do škol, do zaměstnání, do úřadů. Kraj na tyto spoje přispíval v letech 2003, 2004, 2005 a také v lednu až dubnu 2006. Poté hejtman Jiří Šulc (ODS) prohlásil, že tyto ztrátové spoje jsou od 1. května 2006 výdělečné a nehradil nic. Na tytéž spoje však bude přispívat také od 9. září letošního roku a deklaruje, že je připraven na ně přispívat i jiným dopravcům v nezákonném režimu zájezdové dopravy, tedy bez licencí a výběru jízdného. Proto předpokládáme, že za ně zpětně zaplatí i DPÚK," doplnil Ženkl.

Antimonopolní úřad obvinil DPÚK ze zneužití postavení

Když Dopravní podnik Ústeckého kraje na začátku srpna na několik dní neposlal své autobusy na silnice, a oznámil to Ústeckému kraji jen s pětidenním předstihem, zřejmě tím zneužil své dominantní postavení na trhu. DPÚK sice měl důvod dopravu zastavit, měl na to ale upozornit v dostatečném předstihu. Řekl to v pátek předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina.

"Jednáním Dopravního podniku vznikla újma cestujícím, kteří využívají veřejné autobusové linkové dopravy v ústeckém regionu, a kteří neměli možnost využít služeb jiného autobusového dopravce, " řekl předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina. 

"Dopravní podnik tím, že vyrozuměl Ústecký kraj o svém záměru přerušit provoz vybraných spojů na autobusových linkách pouze s pětidenním předstihem a tento provoz skutečně ke stanovenému datu přerušil,  zneužil své dominantní postavení," dodal Pecina.

Ústecký kraj tak neměl dostatek času na adekvátní reakci, aby zajistil jiného dopravce, konstatoval úřad.

Dopravnímu podniku hrozí vysoká pokuta

Podle antimonopolního úřadu se však DPÚK dostal do takové finanční situace, která mu objektivně neumožňovala nadále provozovat spoje.

K tomu úřad řekl, že ani po dominantním dodavateli služeb nelze spravedlivě požadovat, aby své služby poskytoval za situace, kdy je jejich poskytování trvale ztrátové. "Dopravní podnik nezneužil svého dominantního postavení tím, že bez objektivně ospravedlnitelného důvodu přerušil provozování spojů, " dodal Pecina.

Firmě by v případě, že úřad zneužití dominance potvrdí, hrozila pokuta ve výši desítek miliónů korun. "Pokud bude dopravní podnik ve svém jednání pokračovat, budeme to považovat za velmi závažné," dodal Pecina.