Nová výstavba, podobně jako modernizace a rekonstrukce, v dubnu stagnovala. Ve vývoji mezd a produktivity práce není stavebnictví ve srovnání s ostatními odvětvími výjimkou. I zde průměrná měsíční mzda rostla rychleji než produktivita práce. V dubnu činil mzdový růst 6,0 % a průměrný výdělek tak činil 16 134 Kč, reálná mzda vzrostla o 6,1 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 2,4 %.

Stavební úřady v dubnu vydaly 11 394 stavebních povolení: 4990 pro nové stavby a 6404 na změny dokončených staveb. Orientační hodnota dosáhla 23,2 mld. Kč. Vysoký objem orientační hodnoty staveb povolených v dubnu ve srovnání s dubnem 2002 byl ovlivněn zejména povolením výstavby dvou výrobních závodů na Moravě, dvou velkých staveb dopravní infrastruktury v Severočeském kraji a administrativního komplexu v Praze.

Stavební úřady povolily výstavbu 2 726 bytů, v tom 2 026 bytů v nové výstavbě a 700 bytů změnami dokončených staveb. Orientační hodnota nově povolených bytů dosáhla v bytových domech 5,2 mld. Kč (v tom v nové výstavbě 4,5 mld. Kč a změnami dokončených staveb 0,7 mld. Kč).